Lös avföring plågar många hästar under utesäsongen - Chia de Gracia SE

Lös avföring plågar många hästar under utesäsongen

- Var finns hjälp att få?


Vistelsen i hagen under sommarsäsongen är den bästa tiden för hästens mage. När hösten anländer, kommer även vardagen med sina utfodringstider, stråfoder och sandiga ridvolter – och ofta högar av lös hästgödsel. Men vilka faktorer kan lös mage hos hästen bero på och vad kan du som hästägare göra åt saken? Vi får svar på dessa frågor av Edison’s Equine Nutrions hästnäringsterapeut Eira Ney.

Lös mage kan vara ett resultat av flera olika faktorer
Varje häst är en individ och bakgrunden till magproblemen varierar, så det finns ingen enskild skötselplan som man kan följa för att alla hästar ska bli bättre i magen.

Lös mage hos en häst kan bero på flera faktorer – och ofta på flera faktorer i samklang”, säger Edison’s Equine Nutrions Eira Ney.

Lös mage kan bero på hästens omgivning, såsom väder och temperaturväxlingar, smutsiga behållare för foder och dryck eller stress, som i sin tur kan bero på ensamhet, flockdynamik, konkurrens eller andra förändringar i omständigheterna. Det kan också bero på utfodringen, såsom stråfoder som inte passar för hästar, utfodringstider som inte fungerar, alltför snabba förändringar av fodret, en utfodringsplan i obalans, bristtillstånd, låg andel hö eller fibrer eller olämpligt foder – utan att för den skull glömma hästens hälsotillstånd, ansamling av sand och jord i tarmarna, parasiter, magsår, tändernas kondition och hästens smärttillstånd i allmänhet och därav beroende stress.

Hästar är individer
Det finns individuella skillnader även när det gäller magen hos hästar. Medan avföringen hos hästen i hagen bredvid håller en jämn och bra kvalitet året om, kan avföringen hos din egen häst bli rinnig redan av de minsta förändringar.

Alla hästar har sin egen tarmmikrobflora och den reagerar olika på olika slags dieter och förändringar i utfodringen”, säger Eira Ney.

Om stallet exempelvis får en ny leverans av höbalar som utan problem går i en häst men orsakar vattniga problem åt en annan, kan det bero på att hästen har ovanligt känslig mage eller att tarmfloran hos hästen redan är så pass mycket i obalans att även en måttligt förhöjd sockerhalt, en för hög stråhalt eller lite extra mikrobverksamhet i det nya fodret i det läget kan bli för mycket för hästens känsliga tarmsystem – vilket leder till lös avföring eller till och med diarré.

Tarmarna läker oftast, om de får chansen
Konditionen hos hästens matsmältningskanal, de sjukdomar och den sjukdomshistorik som finns – såsom till exempel kolik, magsår eller tarminflammationer – påverkar förmågan att smälta näringen samt hur hästens tarmsystem mår.

Även hästens ålder påverkar ”tarmkänsligheten”: ju äldre hästen blir, desto mer känslig är den för förändringar. Med åldern sjunker nämligen aktiviteten i tarmarna och de blir sämre på att smälta och suga upp näringen från fodret i kroppen. Dessutom kan hästens lynne ha en inverkan. Känsliga hästar stressar mer och visar det ofta genom symtom i mag-tarmkanalen.

Det är i alla fall en tröst att vi kan påverka hälsan och funktionen i hästens matsmältningssystem – som nog läker om det får en chans. Men det är en lång process, eftersom det kan ta månader för mikroberna att bytas ut”, konstaterar Ney.

Därför är det viktigt att komma ihåg att en häst med diarré ska ses som konvalescent och få tid på sig att komma i skick. ”Tålamod är en nyckelfaktor om man vill lyckas. Kronisk diarré är mycket påfrestande för hästen som organism. Därför bör man ta även små diarréer på allvar innan de eskalerar till något allvarligt”, säger Ney.

Gör något bra för matsmältningskanalen hos din häst
Planera gärna en stärkande diet åt din häst – en diet som skapar balans i tarmfloran och lugnar ner situationen. ”Det är också viktigt att utesluta och förebygga orsakerna till diarrén så att inte problemet upprepas. Varje trauma lämnar nämligen sina spår i matsmältningskanalen och problemen uppstår lätt på nytt om inte utfodringen planeras långsiktigt.

Gör med andra ord matsmältningskanalen hos din häst en tjänst och ta hänsyn till följande saker när du komponerar foderhållningen:


8 magvänliga tips:

  Bra stråfoder lägger grunden


  Det finns ett som är säkert: bra stråfoder är grunden för all utfodring – och även hästens välmående. Det är den viktigaste faktorn i utfodringen av din häst. Olämpligt stråfoder kan varken korrigeras med burkar eller förpackningar

  Undersök vad du ger din häst att äta

  ”Höanalys är viktigt men att bara stirra sig blind på analysvärdena berättar ingenting om lämpligheten hos höet. Även dess hygieniska kvalitet, uppgifter om odling och lagring samt ”fingertoppskänsla” eller grovleksgrad är viktiga faktorer vid valet av foder”, säger Eira Ney. Gott hö doftar gott. Det dammar inte och innehåller inte mögel, jäst (dvs. vita prickar), mörka eller fuktiga partier och känns inte varmt. ”En känslig häst reagerar snabbt och kraftigt på grovfoder av dålig kvalitet”, konstaterar Eira.

  Torkat eller hösilage?
  För hästar med ”plåtmage” duger sannolikt både torra som olika typer av konserverade grovfoder. Här är det viktigare med analysresultaten. Till hästar med känslig mage kan det vara tryggare att ge torrhö med låg sockerhalt tills magen lugnat ner sig. ”Det kan förstås också vara så att hästen ifråga aldrig kan vänja sig vid hösilage, eftersom själva konserveringens påverkan på grovfodrets kvalitet och sammansättning helt enkelt inte passar dem”, säger Eira Ney.

  
Blad är snällare mot magen än strån
  För hästar som äter lugnt och har en bra mage är fiberhalten i fodret sällan något problem men om hästen har problem med tänderna eller med att behålla vikten, bör du undvika alltför stråhaltigt hö. ”Till en häst med känslig mage är det en fördel om du kan hitta mjukt och bladhaltigt grovfoder så att du undviker den mekaniska retningen som alltför stråhaltigt grovfoder kan ge”, säger Eira Ney. 

Enligt en allmän rekommendation bör NDF-värdet från höanalysen inte överstiga 650. ”NDF anger provets stråighet och ger en fingervisning om skördetidpunkt, fiberhalt och även om hur välsmakande det är”, säger Ney.

  
En tumregel för känsliga magar: sockerhalt under 100.
  Raska travhästar med friska magar som tål det mesta påverkas sällan av sockerhalten men för hästar med känslig mage är höets sockerhalt en kritisk fråga.

  ”Grovfoder med hög andel vattenlösliga kolhydrater har en negativ inverkan på matsmältningskanalens funktion och stör tarmarnas mikrobiella balans”, säger Eira Ney. 

En tumregel är att sockerhalten i fodret till en känslig häst bör ligga på 10 % - om man räknar med allt foder som hästen får. ”Fast för en del hästar, såsom många kallblodshästar, finns anledning att sänka andelen ytterligare”, säger Eira Ney.

  
Tillräckligt mycket – tillräckligt ofta
  En häst bör få 1,5-2 kg i torrvikt grovfoder per 100 kg kroppsvikt. Det måste nämligen finnas tillräckligt med fodermassa i hästens matsmältningskanal för att foderströmmarna ska fungera på rätt sätt. Även utfodringsintervallerna är viktiga: det mest optimala är om hästen kan få höfoder med 3–4 timmars mellanrum. Utan det kontinuerliga skyddet från saliv och foder kommer nämligen magsyrorna åt att fräta på magsäckens slemhinnor, vilket i längden orsakar bl.a. sårbildning, smärta, stress – och diarré. 

”Kan du optimera utfodringen så att hästen får tillräckligt med hö av god kvalitet tillräckligt ofta, har du kommit långt”, säger Eira Ney. ”Därefter kan du koncentrera dig på eventuella kosttillskott”, tillägger hon.

  
Allt som behövs och inget mer
  Med en utfodringsplan som baseras på höanalys går det att säkerställa att hästen får allt det den behöver i sitt foder, och inget utöver det. ”Utfodringen av hästen bör vara enkel och inte innehålla alltför många olika produkter, samtidigt som den bör ge hästen dess optimala dagliga behov av näringsämnen”, säger Ney. 

Välj produkter som är snälla mot magen och om du vet att utfodringen av din häst kommer att förändras, kan du ta hjälp av till exempel någon magstödjande probiotisk produkt, såsom Chia de Gracias Keep Up The Probio, Gastro Control, Tummy Saver eller maskrosrot.

  
Tålamod är trumf vid foderförändringar

  ”Alla förändringar när det gäller hästens utfodring bör göras så lugnt och stadigt som möjligt. Ibland krävs tid, men som tumregel brukar jag ge hästen en tillvänjningsperiod på 2–3 veckor”, säger Eira Ney. ”Även om hästen skulle ha en hur stark mage som helst gör du matsmältningsmikroberna en tjänst om du ger dig till tåls och tar tillvänjningen i maklig takt”, tillägger hon. 

När det gäller hö bör tillvänjningen ske så att du ersätter cirka ett kilo i veckan av det gamla höet med nytt.
   
  ”Att förändra höets kvalitet eller byta grovfoder alltför ofta kan påverka tarmens mikrobiella flora negativt om mikrobfloran inte hänger med i förändringarna. Det gör hästen mottaglig för såväl diarré som kolik, fång och kronisk tarminflammation”, säger Eira. ”En lugn tillvänjning räcker långt och garanterar att hästen kan tillgodogöra sig fodret effektivare”, tillägger hon.
   
  Texten är skapad i samarbete med artikelförfattaren hummiajuttuja.fi.

  Relatelade produkter:

  Tummy Saver 1,8 kg
  Gastro Clay B
  Gastro Control

    Öljäst 1 kg

   Tillbaka till blogg