Zink är ett viktigt spårämne som stöder hälsan hos hästens hud, päls och hovar

Zink är ett viktigt spårämne som stöder hälsan hos hästens hud, päls och hovar

Zink tillsammans med järn, koppar och selen hör till de viktigaste spårämnena när det gäller utfodring av hästar. Zink har flera olika uppgifter i kroppen: det deltar i hästens energiomsättning och hormonella funktioner, förstärker funktionen hos A-vitamin och effektiviserar läkningen av sår. Zink rekommenderas speciellt till hästar som lider av hudproblem och nedsatt kvalitet i päls, tagel och hovar. Zink kan även stärka hästens hud efter sommareksem och mugg. Det dagliga zinkbehovet hos en häst ligger på 500–600 mg/dag beroende på belastning medan behovet för ett föl ligger på 300 mg/dag.

 

Zink häst
CdG Zinc - Zink för häst 500g 350kr

8 orsaker att ge hästen zink:

1. Antioxidativt skydd: Zink stöder det antioxidativa försvaret. Antioxidantenzymerna omvandlar skadliga oxidanter eller fria radikaler till neutrala, ofarliga substanser. I cellerna produceras fria radikaler naturligt i samband med att näringen bryts ner till energi, men med tiden kan de orsaka cellerna skador. Genom att höja antioxidantnivån skyddar zink mot åldrande i förtid och stöder friska vävnader och celler. Hästar som rör sig mycket producerar större mängder skadliga oxidanter och kan därför ha nytta av extra antioxidativt stöd. I en undersökning(2) gav man zink- och kopparhaltigt antioxidanttillskott till fullblod som hade fått arbeta hårt. Hos de hästar som fick tillskottet förbättrades den antioxidativa kapaciteten under träningsperioden(3). Hos äldre hästar ligger nivåerna av antioxidantenzymer ofta lägre och därför kan även de gynnas av ett zinktillskott

 2. Hovarnas hälsa:Rätt balans mellan zink och koppar hjälper till att stöda keratinsyntesen. Keratin är det huvudsakliga proteinet i hovar, där det bygger upp en stark hovkonstruktion. Hästar med ett optimalt förhållande mellan zink och koppar löper mindre risk för att insjukna i strålröta eller drabbas av att hovväggarna lossnar(4).

3. Immunfunktion:Zink hjälper immuncellerna att reagera på infektioner. När en infektion upptäcks, sjunker halten av zink i blodet eftersom mineralet tas om hand av immuncellerna och levern. En tillfällig sänkning av zinkhalten i blodet i samband med infektion har kunnat visas hos hästar med feber och cellulit(5). Med hjälp av zink kan immuncellerna skicka signaler till andra celler för att koordinera immunresponsen. Man misstänker att tillsatt zink i fodret, där ämnet annars förekommer i ganska sparsamma mängder, kan förbättra immunresponsen.

4. Hudens hälsa:Hästar som lider av zinkbrist kan uppvisa olika slags hudavvikelser, såsom mjäll eller sår som läker dåligt. Detta kan bero på att immunsystemet har blivit försvagat. Hästar med zinkbrist kan vara mera utsatta för bland annat mugg, som beror på att bakterier växer till på huden under fuktiga förhållanden. Ett välfungerande immunsystem är bättre på att stå emot sjukdomsframkallande patogener. Att tillsätta tillräckligt med zink i fodret kan stöda hudens hälsa och förbättra pälsens glans och kvalitet.

5. Insulinnivåer och insulinkänslighet:Zink ingår också i regleringen av insulinkänsligheten. Med det menas hur väl cellerna reagerar på insulin och tar hand om den glukos som finns i blodet(7). Hos människor har zinktillskott visats öka insulinkänsligheten hos överviktiga. Hos andra djur, såsom människor, förknippas en låg zinkhalt i blodet med insulinresistens och diabetes(6). Mineralet påverkar utsöndringen av insulin från cellerna i bukspottkörteln. Det kan hjälpa till att säkerställa att frisättningen av insulin sker i rätt mängd för att kontrollera blodsockret. Hur zink påverkar insulinkänsligheten hos hästar har inte direkt studerats. Zink är dock av avgörande vikt när det gäller att stöda antioxidantsituationen, och oxidativ stress är en nyckelfaktor för insulinresistens. Att säkerställa ett korrekt zinkintag kan minska risken för störningar i ämnesomsättningen. Det är särskilt viktigt att hästar med metabolt syndrom eller Cushings/PPID får tillräckligt med zink för att ge stöd åt insulinet så att det fungerar som det ska.

6. Ledernas hälsa: Zink behövs vid bildandet av proteinet kollagen, som bygger upp det mesta av ledernas senor och ligaturer. Den behövs också för att bilda brosk. I en undersökning(8)kompletterade man kosten hos måttligt rörliga hästar med en blandning av koppar, zink, kobolt och mangan, antingen i organisk eller oorganisk form. Efter tolv veckor hade de hästar som fick mineralerna i organisk form märkbart högre nivåer av signalämnen viktiga för kollagensyntesen. Dessa hästar skulle sannolikt tåla hårdare träning och belastning samtidigt som deras leder skulle vara mindre utsatta för slitage. Undersökningen visar också att organiska spårämnen ger bättre stöd åt bildandet av kollagen i lederna än var oorganiska mineraler gör.

7.Pälsens kvalitet:Zink deltar vid bildandet av proteinet keratin, som är det vanligast förekommande ämnet i pälsen. Keratinet ansvarar också för pälsens uppbyggnad. Hästar som fick tillskott av organiskt zink och koppar i fodret, hade starkare och flexiblare pälsfibrer än hästar som fick samma mineraler i oorganisk form(9). Matt, blek eller rufsig päls hos en häst kan bero på zinkbrist, som leder till att djuret inte kan tillverka tillräckligt med melanin. Bristen syns bäst hos fuxar och svarta hästar, som behöver bilda mera melanin på grund av sin mörka päls. Förändringar i pälsens färg och kvalitet kan också vara ett tecken på brist på koppar.

8. Aptit: Zinkbrist kan ge sämre matlust och leda till viktminskning och dålig tillväxt. Hos föl med allvarlig brist på zink har man visat på både dålig aptit och långsam tillväxt(10). Att se till att hästen får i sig tillräckligt med zink kan vara ett stöd för att upprätthålla normal matlust och en hälsosam viktökning.

 

Faktorer som leder till låga zinkvärden

Det finns flera faktorer som kan påverka hur zink tas upp och används i kroppen. Bäst beskrivet är hur zink samverkar med andra mineraler när det gäller upptaget eller absorptionen via mag-tarmkanalen. Det är känt att zink, koppar och järn konkurrerar om samma absorptionskanaler i tarmsystemet. Om din häst äter foder som innehåller mycket järn, kan det leda till minskat upptag av zink och koppar ur kosten. Förhöjda järnhalter i kroppen kan också påverka hur vävnaderna använder zink. Även höga halter av kalcium i fodret har visats minska zinkens nyttoverkningar.

Överdosering av zink är mycket ovanligt. De bästa zinkkällorna återfinns i mineralfoder och fodertillskott. Linfrö, pumpafrö och öljäst är ganska bra zinkkällor. Även kli innehåller relativt rikligt med zink.

 

 

Källor:

 1. Eamens, GJ et al. Skeletal abnormalities in young horses associated with zinc toxicity and hypocuprosis. Aus Vet J. 1984.
 2. Marreiro, DN et al. Zinc and Oxidative Stress: Current Mechanisms. Antioxidants. 2017.
 3. de Moffarts, B et al. Effect of oral antioxidant supplementation on blood antioxidant status in trained thoroughbred horses. The Vet J. 2005.
 4. Higami, A. Occurence of white line disease in performance horses fed on low-zinc and low-copper diets. J Equine Sci. 1999.
 5. Murase, H et al. Serum Zinc Levels and Their Relationship with Diseases in Racehorses. Int Med. 2012.
 6. Chausmer, Arthur B. Zinc, Insulin and Diabetes. J Am Col Nutr. 1998.
 7. Cruz, KJC et al. The Effect of Zinc Supplementation on Insulin Resistance in Obese Subjects: a Systematic Review. Biol Trace Elem Res. 2016.
 8. Dickson, Emily C. Effect of Complexed Trace Mineral Supplementation on Joint Health in Young, Exercising Horses. Texas A&M Univ Lib. 2018.
 9. Malgorzata, K et al. Effect of diet on mechanical properties of horse’s hair. Acta Bioeng Biomech. 2009.
 10. Baltaci, KA and Mogulkoc, R. Leptin and zinc relation: In regulation of food intake and immunity. Ind J Endo Met. 2012.
 11. Mills, CF. Dietary interactions involving the trace elements. Annu Rev Nutr. 1985.
 12. Madden, V. Zinc Toxicosis in Horses. US EPA. 2005.

 

Tillbaka till blogg