Vet du vad hästen behöver magnesium för?

Vet du vad hästen behöver magnesium för?

Och vad som är den mest effektiva formen av magnesium?

Magnesium är ett nödvändigt mineralämne som hästar behöver för att kunna upprätthålla en normal muskelverksamhet och normala nervsignaler. Magnesium deltar i energiomsättningen, enzymaktiviteten, elektrolytbalansen och i återhämtningen av muskelvävnaden efter prestation. I hästens kropp agerar magnesium som en elektrolyt, den deltar i proteinsyntesen och i över 300 olika ämnesomsättningsprocesser. Särskilt viktigt är magnesium för växande och hårt tränande hästar, eftersom magnesium förloras genom svettning.

Och vad som är den mest effektiva formen av magnesium?

Magnesium är ett nödvändigt mineralämne som hästar behöver för att kunna upprätthålla en normal muskelverksamhet och normala nervsignaler. Magnesium deltar i energiomsättningen, enzymaktiviteten, elektrolytbalansen och i återhämtningen av muskelvävnaden efter prestation. I hästens kropp agerar magnesium som en elektrolyt, den deltar i proteinsyntesen och i över 300 olika ämnesomsättningsprocesser. Särskilt viktigt är magnesium för växande och hårt tränande hästar, eftersom magnesium förloras genom svettning.

Magnesium kan hjälpa med att lindra muskelsmärtor och kramper efter tung träning. Tilläggsvis kan den ha en prestationsförbättrande effekt, eftersom den stöder en effektivare syretransport till musklerna, muskelstyrkan samt ämnesomsättningsprocesserna. Därför är magnesium särskilt viktigt för att stöda prestationsförmågan och återhämtningen hos hästar som är i tung träning och svettas mycket. Hos unga hästar behöver deras växande skelett och muskelsystem också magnesium. Dessutom har också dräktiga och ammande ston ett högre behov av magnesium.

Det är bra att vara medveten om att stress tär på kroppens magnesiumförråd och därför rekommenderas nervösa hästar ofta ett magnesiumtillskott. En magnesiumbrist i kroppen kan höja det sympatiska nervsystemets aktivitet. Undersökningar som utförts vid Charles Sturt universitetet i Australien samt i Waltham Equine Studies Group i Stor-Britannien tyder på att magnesium kan påverka positivt på beteendet hos nervösa hästar.

Magnesium rekommenderas också för hästar som lider av insulinresistens, eftersom magnesium hjälper cellerna att reagera på insulin, och därmed har magnesium en påverkan på insulinresistens och metaboliskt syndrom hos hästar. Magnesium har en central roll i omvandlingen av glukos i fodret till energi. Därmed kan ett tillskott av magnesium i dieten förbättra insulinkänsligheten särskilt hos överviktiga hästar.

Magnesium kan hjälpa med att lindra muskelsmärtor och kramper efter tung träning. Tilläggsvis kan den ha en prestationsförbättrande effekt, eftersom den stöder en effektivare syretransport till musklerna, muskelstyrkan samt ämnesomsättningsprocesserna. Därför är magnesium särskilt viktigt för att stöda prestationsförmågan och återhämtningen hos hästar som är i tung träning och svettas mycket. Hos unga hästar behöver deras växande skelett och muskelsystem också magnesium. Dessutom har också dräktiga och ammande ston ett högre behov av magnesium.

Det är bra att vara medveten om att stress tär på kroppens magnesiumförråd och därför rekommenderas nervösa hästar ofta ett magnesiumtillskott. En magnesiumbrist i kroppen kan höja det sympatiska nervsystemets aktivitet. Undersökningar som utförts vid Charles Sturt universitetet i Australien samt i Waltham Equine Studies Group i Stor-Britannien tyder på att magnesium kan påverka positivt på beteendet hos nervösa hästar.

Magnesium rekommenderas också för hästar som lider av insulinresistens, eftersom magnesium hjälper cellerna att reagera på insulin, och därmed har magnesium en påverkan på insulinresistens och metaboliskt syndrom hos hästar. Magnesium har en central roll i omvandlingen av glukos i fodret till energi. Därmed kan ett tillskott av magnesium i dieten förbättra insulinkänsligheten särskilt hos överviktiga hästar.

Viktiga makromineraler

Magnesium är en makromineral, vilket betyder att den behövs i större mängder än andra mineralämnen. Gräs, hö och ensilage erbjuder vanligtvis inte tillräckligt med magnesium, så hästen bör få det från annat foder. En 500 kg häst i vila behöver cirka 8 gram magnesium per dag. Behovet ökar med belastning, därmed behöver en häst i lätt arbete 10 gram, en häst i måttligt arbete 12 gram, och en häst i tungt arbete 15 gram. En större mängd hjälper en tränande häst att kompensera det magnesium den förlorar genom svettning och hjälper musklerna att återhämta sig efter träning. Kalcium och magnesium har en balanserande effekt i kroppen, och förhållandet mellan dem borde vara 2,5:1 – 3:1. Magnesiumtoxicitet är osannolikt i hästar, eftersom överflödigt magnesium utsöndras effektivt i urinen. Hos hästar med nedsatt njurfunktion bör man vara noggrann med magnesiumintaget. Hos hästar är cirka 60% av magnesiumet bundet till benstommen, och magnesium är nödvändigt för upprätthållet av en frisk benstomme och för upptaget av kalcium. Resten, 40%, är bundet till extracellulära vätskor och mjukvävnader.

Organisk vs oorganisk

Ett magnesiumtillskott kan bestå av antingen oorganiskt (magnesiumsulfat eller magnesiumoxid) eller organiskt (kelaterat) magnesium.

Mineraler kommer från jorden och är nödvändiga för upprätthållet av alla kroppens fysiologiska funktioner. Som fodertillskott för hästar finns det två olika typer av mineraler: oorganiska och organiska, det vill säga naturliga. Organiskt magnesium är den bäst biotillgängliga formen för hästar. Organiska mineraler påminner mer de naturliga föreningar som återfinns i växter. Tack vare detta känner kroppen igen dem bättre vid absorptionsställena och transporterar dem från tunntarmen till blodomloppet. Absorptionsprocenten av de bästa magnesiumkelaten är cirka 30%, vilket är betydligt mer än hos de oorganiska formerna. De mest typiska oorganiska formerna av magnesium är magnesiumoxid och magnesiumsulfat. Oorganiska former känner kroppen inte igen som molekyler som framkommer i naturen och därmed bryts de inte lika lätt ner till mindre enheter som skulle transporteras genom tarmens slemhinna till blodomloppet. Därför har det rapporterats att till exempel magnesiumoxid upptas väldigt dåligt, högst bara till cirka 4 procent, vilket innebär att det krävs en mycket större mängd av det för att försäkra samma intagsmängd.

Magnesiumoxid behöver magsyrornas syrlighet för att frigöra mineralmolekylen för upptag av kroppen och kan därmed orsaka magirritation och diarré. Den biologiska formen har bättre absorption, är vänligare för magen och minskar risken av de negativa interaktionerna hos oorganiska mineraler. Därför är de organiska formerna alltid bättre och säkrare. Den organiska formen är lätt tillgänglig och ger en maximal nytta.

 

CdG Organic Magnesium 490 kr

Brist på magnesium

Hästar som inte får tillräckligt med magnesium i sin föda kan vara irriterade, nervösa, ha kroniska muskelsmärtor eller problem med orken. Andra tecken på magnesiumbrist kan vara att hästen snubblar ofta eller gnisslar tänderna. Man har uppskattat att till och med 20% av alla hästar och över 50% av alla sjuka hästar lider av magnesiumbrist! En allvarlig brist på magnesium kan vara livsfarlig, men detta påträffas sällan hos hästar. Stora mängder fiber, fosfater, fett eller spannmål i fodret kan nedsätta magnesiumupptaget hos hästar.

Källor:
Stewart, Allison. Magnesium Disorders in Horses . Vet Clin Equine. 2011.

Harrington, DD. Pathological features of magnesium deficiency in young horses fed purified rations. Am J Vet Res 1974.

Mg citrate found more bioavailable than other Mg preparations in a randomised, double-blind study

Equine magnesium supplements: Evaluation of magnesium oxide, magnesium sulphate and magnesium carbonate in foals fed purified diets

Chelated Minerals Enhance Nutrient Bioavailability

Calming Nervous Horses: Magnesium May Help

Stewart AJ. Magnesium Disorders in Horses. Vet Clin North Am Equine Pract. 2011; 27(1):149-63 doi:

https://equisearch.com/horsejournal/insulin-resistance-in-horses/

Magnesium supplementation enhances insulin sensitivity and decreases insulin resistance in diabetic rats

Oral magnesium supplementation and its effects on magnesium balance in horses

Investigating the impact of oral magnesium aspartate on behaviour, flight reactivity and mineral metabolism in horses.

Does oral magnesium aspartate supplementation affect reaction speed in horses of different breeds?

 

Tillbaka till blogg