mineraler

Varför mineraler?

Mineraler har flera väldigt viktiga uppgifter i hästens kropp, eftersom den behöver dem för att hållas i liv och sin normala funktion, på samma sätt som den behöver syre och vatten. Mineraler tillhör hästens grundnäringsämnen tillsammans med kolhydrater, fetter, proteiner och vitamin. Vilken form hästen får sina mineraler i har dock stor betydelse för deras upptag och utnyttjande.

Olika mineral har en viktig uppgift i hästens näring, eftersom dessa kemiska element upprätthåller kroppens normala livsfunktioner och fysiologiska processer. Essentiella spårämnen finns det cirka tjugo av, och de bör fås ur födan, eftersom hästens kropp inte kan producera dem själv.

Vitaminerna och mineralen i en mångsidig diet hjälper kroppen fungera på rätt sätt. Uppgifterna hos de essentiella mineralämnena i kroppen är mångsidiga och ofta beroende på varann, på grund av vilket ett otillräckligt eller för rikligt intag av ett visst mineralämne kan orsaka fysiologiska symptom och problem för kroppen samt utnyttjandet av andra mineral. Till exempel stör ett för stort intag av koppar upptaget av järn, samtidigt som ett för stort intag av zink orsakar en nedsatt förmåga att uppta koppar. Mineralbrister, såsom överdoseringar, kan orsaka olika slags närings- och hälsoproblem och till och med sjukdomar. Därför är det bra att sträva efter att förutom att optimera mineralintaget, även sträva efter att använda så naturliga råämnen som möjligt. Syntetiska vitamin upptas inte alltid på önskat vis eller i tillräckligt stora mängder, men kroppen känner igen organiska näringsämnen och tar upp dem i den mängd som kroppen behöver. Den naturliga biologiska formen minskar risken för de oorganiska mineralernas negativa interaktioner, stöder mineralernas effektiva upptag och utnyttjande i kroppen samt förstärker djurets immunitet, optimala näringstillstånd och dess helhetsmässiga välmående. Kelaterade former, det vill säga former som organiskt bundits till aminosyror, garanterar god upptagning och tack vare vilken en mindre mängd läcker längre.

Kroppen fungerar inte utan mineraler

Mineraler krävs för vissa biokemiska processer i kroppen. Mineraler finns i vävnaderna, såsom i tänderna och benen samt i byggdelarna av nya celler. Mineralerna har en uppgift i upprätthållet av kroppens syra-basbalans, transporten av kroppens gaser och muskelsammandragningen. Dessutom tar de del i omsättningen av andra ämnen, såsom fetter och glukos, samt i energilagringen.

Oxidativ stress (det vill säga påfrestning och omgivningsfaktorer, såsom luftföroreningar) kan orsaka flera skadliga effekter i kroppen, inklusive nedbrytning samt DNA- och proteinskador. Detta stämmer särskilt för sporthästar som tränar mycket, men även vanliga hästar. Vissa mineral har antioxiderande effekter, vars uppgift är att minimera dessa skador. Dylika antioxidantpåverkande mineraler är bl.a. selen, mangan, koppar och zink.

Naturligt vs industriellt

Till kroppens essentiella spårämnen tillhör kalcium, fosfor, natrium, kalium, klor, magnesium och svavel. Spårämnen som har en viktigt biokemisk roll i kroppen är järn, zink, fluor, selen, koppar, krom, jod och mangan.

Skillnaden mellan utnyttjandet av naturliga och industriella näringsämnen ligger i att syntetiska vitamin är utvunna och innehåller därmed inga andra föreningar. Därför innehåller flera industriella kompletteringsfoder en stor mängd vitaminer, spår- och mineralämnen, och inga andra föreningar såsom enzymer, vars uppgift är att fungera i samarbete med kroppen och hjälpa den att uppta de nödvändiga vitaminerna. Det organiska, d.v.s. naturliga, näringsämnet innehåller alla enzym som behövs för att vitaminet ska tas upp. Vitaminer och mineral som fås ur naturen är alltid bundna till proteiner, flavonoider eller kolhydrater, vilket möjliggör att de upptas effektivt av kroppen.  Till exempel nässla innehåller mycket järn, men även C-vitamin och folsyra, som främjar upptaget av järn. För hästar som lider av nedsatta hemoglobinvärden är den bästa möjliga järnkuren just nässla. Hästens kropp utnyttjar alltid organiska mineraler, spårämnen, vitaminer och andra näringsämnen bättre i naturlig form. Organiskt bundna mineraler förminskar även risken för överdosering och är därför säkrare att använda.

 

mineraler
Tillbaka till blogg