Vad behöver hästen för att återhämta sig från ansträngning?

Vad behöver hästen för att återhämta sig från ansträngning?

Efter en tung prestation behöver hästens kropp både tid och näringsämnen för att kunna återhämta sig från ansträngningen och för att förbereda sig för att prestera på nytt. Nyckeln till en lyckad återhämtning är att ersätta de näringsämnen som kroppen förlorat och att hjälpa kroppen att normalisera de förändringar som ansträngningen orsakat, till exempel att fylla på på salter och vitaminer samt att stöda omsättningen av mjölksyra som bildats i musklerna. Under återhämningen fylls energiförråden i hästens muskelsystem på och därför bör man reservera tillräckligt med tid i träningsschemat för återhämtningen. Utan återhämtning sker ingen utveckling.

Elektrolyter och vätsketankning

Under en krävande fysisk prestation belastas kroppen hårt; det bildas mjölksyra i musklerna, lederna belastas och salter och elektrolyter förloras genom att hästen svettas. Under en timmes hård belastning kan hästen svettas ut till och med 10-15 liter vätska och 100 gram salter.

En låg elektrolytkoncentration leder till en förminskad mängd vätska i blodcirkulationssystemet, vilket försämrar hästens prestationsförmåga.

Efter en hård prestation är det viktigt att ta hand om ett tillräckligt vätskeintag samt att ersätta de förlorade elektrolyterna. Kroppens saltkoncentration sjunker ifall vätskebristen ersätts enbart med rent vatten efter prestation. Detta kan i sin tur orsaka muskelkramper och muskelstelhet. Dessutom har elektrolyter också andra uppgifter utöver att ersätta de förlorade salterna – de är viktiga för kroppens nervimpulser och för muskelsammandragningen. En brist på elektrolyter kan till och med orsaka trötthet, förminskad förmåga att utnyttja energin i fodret, nedsatt prestationsförmåga och koordinationsproblem, vilket i sin tur leder till ökad risk att skada sig. De viktigaste elektrolyterna är natrium, klorid, kalium, magnesium och kalcium. Magnesium kan hjälpa lindra muskelvärk och muskelkramper efter hård träning. Dessutom kan magnesium också ha en förbättrande effekt på prestationsförmågan, eftersom den främjar syretillförseln till musklerna, muskelstyrkan och olika ämnesomsättningsprocesser. Därför är magnesium särskillt viktigt för att stöda prestationsförmågan och återhämtningen hos sporthästar som är i intensiv träning.

En tillförsel på en isotonisk vätska – en vätska, vars saltkoncentration motsvarar saltkoncentrationen i hästens kropp – är det mest effektiva sättet att stöda hästens återhämtning. I återhämtningsdrycker för människor tillsätts ofta socker och aminosyror för att öka upptaget av natrium, men hos hästar kan sockret till och med hindra eller sakta in vätskebalansens normalisering.

Vitamin E och C fungerar som antioxidanter

De viktigaste vitaminerna för sporthästen är vitamin E och vitamin C. Behovet av vitmain E växer i samband med oljebaserad utfodring samt vid ökad belastning. Ett tungt fysiskt arbete belastar musklerna, senorna och lederna och orsakar en obalans mellan de faktorer som oxiderar och de som motverkar oxidation i cellerna. Denna obalans, som också kallas oxidativ stress, skadar cellerna. Vitamin E agerar som en antioxidant i hästens kropp och skyddar cellerna från fria radikalers, till exempel mjölksyrans, skadliga effekter. Ett tillskott på vitamin E i utfodringen är nyttigt i situationer som inkluderar låggradig inflammation, till exempel vid hård fysisk belastning, ledproblem och vid olika slags störningar som orsakas av hudens uttorkning. Vitamin E förbättrar musklernas anaeroba funktioner och främjar därmed hästens prestationsförmåga under krävande fysisk belastning och under muskelsystemets återhämtning. Halten av vitamin E i kroppen ökar långsamt, så det är viktigt att utfodra sporthästen med ett kontinuerligt och regelbundet tillskott av vitamin E. Naturligt vitamin E upptas enligt forskningsresultat till och med mångfaldigt bättre jämfört med syntetiska vitaminpreparat. Även selen fungerar som en antioxidant i kroppen och kan användas för att delvis rätta till en brist på vitamin E, och vice versa.

Också vitamin C har en viktig uppgift som antioxidant vid neutraliseringen av skadliga fria radikaler. Vitamin C är ett vattenlösligt vitamin som agerar i synergi med vitamin E. I normala fall finns det tillräckligt med antioxidanter i kroppen för att motverka skador på cellmembranerna, men vid tung fysisk belastning är oxidationsraten högre än normalt. Detta leder till att kroppens egna och naturliga antioxidantproduktion inte räcker åt att kompensera för de nya fria radikaler som bildas. I vanliga fall kan hästen producera tillräckliga mängder av vitamin C, men under stressande situationer och vid hård belastning kan kroppens vitamin C-nivåer sjunka, och då bör de fyllas på. En utmärkt källa på naturligt vitamin C är nypon, som också innehåller rikligt med svavel, som är nyttigt för lederna. Nypon är ett perfekt tillskott för hästar i aktiv träning.

Också tillskott på vitamin B är viktiga för sporthästen. Ju större belastning, desto större är behovet av vitamin B. Brist på vitamin B har en negativ påverkan på musklernas funktion och utnyttjandet av energi.

Omega-3 lindrar inflammation

Omega-3-fettsyror har en helt egen roll vid återhämtningen från hård belastning. Omega-3-fettsyrorna stöder kroppens återhämtning genom att hjälpa kroppen i reparationen av vävnadsskador som orsakats av fyskisk anstränging. Fettsyrorna som tas in genom fodret påverkar betydligt bl.a. fett- och sockeromsättningen, hämmar låggradig inflammation samt stöder muskelsystemets kondition. Hård belastning kan orsaka en omgående låggradig inflammation i kroppen och omega-3-fettsyror har konstaterats ha inflammationshämmande egenskaper.

I flera olika studier har ett tillskott på omega-3-fettsyror hos hästar i olika åldrar konstaterats leda till nedsatta nivåer av inflammatoriska signalämnen i både ledvätska och blod i jämförelse till kontrollgruppen. Detta kan tyda på att ett tillskott på omega-3-fettsyror i utfodringen kan användas både för att förebygga inflammatoriska ledbroskskador samt för att hjälpa hästar som redan lider av artros.

Energi och proteiner

Efter hård belastning behöver hästen vila för att reparera de små skadorna i musklerna som uppkommit under prestationen. En tung prestation tömmer hästes glykogenförråd och tiden som går åt att fylla på förråden igen beror bl.a. på det foder som hästen får. En diet som innehåller rikligt med lösliga kolhydrater stöder återhämtningen av glykogenlagren. Hästen bör, utöver ren energi, också få i sig tillräckligt med protein för återhämtningen och uppbygnaden av muskelsystemet. Ett tillräckligt proteinintag möjliggör muskeluppbyggnad, men det är inte bara mängden som har skillnad – man bör även uppmärksamma att utfordingen innehåller rätt slags aminosyror. Det finns 20 olika slags aminosyror, varav 10 är essentiella, d.v.s. som kroppen inte kan tillverka själv, utan som måste tillföras.

I hästens utfording är de viktigaste essentiella aminosyrorna lysin, metionin och treonin. Ifall hästens utfodring innehåller rikligt med protein men otillräckliga mängder av lysin, metionin och treonin, kan hästen inte utveckla sina muskler.

Viktiga leder

För att förebygga skador bör man beakta både ett förebyggande arbete och en tillräcklig återhämtning. Vid hård träning belastas hästens leder och de små skador som orsakas av belastningen kan orsaka en inflammationsreaktion i kroppen. Man kan stöda ledernas välmående genom att erbjuda tillräckligt med näringsämnen som ger viktiga byggstenar till ledens vävnader och stöder därmed dess förnyelse. Dylika näringsämnen är bl.a. glukosamin, kondroitinsulfat, MSM, hyaluronsyra samt olika slags kollagener. Rörelse försnabbar återhämtningen och omsättningen av mjölksyra i musklerna. Nedvarvning efter prestation och en lätt motionering dagen efter hjälper också vid återhämtningen. Olika slags värme- och köldbehandlingar kan också användas för att sänka risken av belastningsskador eller kronisk inflammation.

 

Tillbaka till blogg