Örter hör till hästens naturliga kosthållning - Chia de Gracia SE

Örter hör till hästens naturliga kosthållning

Om hästen själv fick välja – örter hör till hästens naturliga kosthållning

Naturligt hästfoder bygger på växter från naturen, såsom, örter, frön, bär, träd och buskar, lavar, lalger med mera. Våra hästar går inte längre ute och betar i det vilda, där de fritt kan smaka på olika växter och örter efter egna önskemål och behov. En häst som strövar fritt i naturen skulle beta upp till flera hundra olika växtarter och därigenom få i sig en väldig mängd olika och mångsidiga näringsämnen! Idag baseras utfodringen av hästar till stor del på odlat hö samt ett fåtal utvalda kraftfodersorter, som så gott som utan undantag behöver kompletteras med olika typer av vitaminer och spårämnen för att uppfylla kroppens absoluta behov. Moderna hästar serveras med andra ord en kosthållning som är mycket smalare och enformigare än vad deras vilda föregångare fick. Torkat hö har ett helt annat näringsvärde än färska, nyplockade växter. Nuförtiden besås även hagarna, där hästarna går och betar, huvudsakligen med gräsvall. Om betet är mer artrikt, väljer hästen olika typer av växter från olika delar av hagen. Klöver och gräs är gott, men smaken är inte det enda som avgör. Växter med kraftig stjälk såsom rölleka, älggräs och ris av olika slag ökar tuggmotståndet och utsöndringen av saliv. Maskrosor och nässlor innehåller i sin tur mycket vitaminer och mineraler medan trädens bark innehåller fenoler, tanniner, terpener osv.

Örterna berikar kosthållningen

Trots att hästar allt mer sällan har tillgång till riktigt naturbete kan mångsidigheten i den naturliga beteshagen ändå delvis ersättas genom att tillsätta olika slags växtdelar från örter, bär och växter i fodret. Örter och växter berikar den moderna hästens ofta ensidiga kosthållning, ökar salivavsöndringen och stöder matsmältningen. Örter har sedan länge använts som behandling mot sjukdomar, sår och eksem och för att driva ut parasiter.

Örter hjälper och förebygger problem och besvär

Örter kan hjälpa mot många olika slags besvär och problem och i bästa fall även förebygga dem. Många hästar med magsår äter dagligen örtblandningar som skyddar magen och de håller sig därigenom friska. Örter kan avhjälpa brunstproblem hos ston, lindra smärtor, lugna stressade hästar, behandla hudproblem och eksem, öka mjölkproduktionen hos ston, underlätta funktionen i andningsvägarna samt hjälpa hästar som lider av ledsmärtor och värk, bara för att nämna några exempel.

Börja försiktigt

När du börjar med att ge dina hästar örter, gör det försiktigt och i små mängder. Om en häst inte är van vid att äta örter, kan den inledningsvis tycka illa om smaken och vägra foder som innehåller örter. Ifall din häst är mycket kräsen, börja tillvänjningen med en liten nypa och öka dosen långsamt efter hand så att hästen vänjer sig vid de nya smakerna och fortsätter att äta. Att äta örter och vänja sig vid deras smak är mycket individuellt: en del accepterar allt på en gång medan andra skyggar för minsta lilla nypa.

Örter och växter är ett naturligt alternativ när det gäller att förbättra hästens näringsstatus och de belastar kroppen i mindre grad än industriellt framtagna produkter. Näringsämnen som kommer från örter och andra naturprodukter tas upp bättre och effektivare än syntetiska. Vitaminer, spårämnen och mineraler från en naturlig kost orsakar ingen överdoserings- eller förgiftningsrisk. Därför är de säkra att använda vid korrekt utfodring och behövs i mindre mängder jämfört med industriellt framställda preparat.

Du kommer väl ihåg att alltid kolla upp eventuella karenstider för olika örter inför tävlingar? Dräktiga ston bör behandlas med yttersta försiktighet. Det är en bra idé att alltid diskutera med veterinären innan du ger läkeörter till djur som är dräktiga.

Så doserar du örter till din häst

Hur mycket som behövs beror på hästens storlek samt dess känslighet för örternas verkningar. Även vilken del av växten som används har betydelse.

Börja därför alltid med att ge örter och växter i små portioner och öka dem sedan långsamt. Rekommendationerna bygger på genomsnittsvärden. Du hittar rätt dosering genom att prova försiktigt och därefter iaktta reaktionen hos din häst.

Vid matning med örter är det bra att komma ihåg att hästen har en långsam matsmältning och att näringen stannar kvar i dess tarmsystem i cirka tre dygn. Det samma gäller de aktiva ämnena och halterna av dem ökar under dessa tre dygn.

För en människa är en lämplig dos cirka 1–2 teskedar / 2,5 dl hett vatten. Dosen för en häst är ofta 6–16 gånger högre, beroende på kroppsvikt.

Ge hästen örterna naturella eller utblandade i det övriga fodret. En blandning som innehåller växtdelar från flera olika örter smälter också olika snabbt i hästens tarmsystem. Blommor, blad, stjälkar och rötter tas upp olika fort och i olika delar av tarmsystemet, något som hästens kropp har anpassat sig till. Om hästen fick beta fritt i naturen, skulle den äta flera olika växter och växtdelar under dagens lopp.

Som regel rekommenderas blötläggning i hett vatten endast när det gäller örter för andningsvägarna och mot hosta. Ibland kan man dock behöva få en snabb effekt. Då underlättar blötläggningen de aktiva ämnena att tas upp snabbare i kroppen. Avkoket kan du ge till hästen antingen i silad form eller som det är, men se till att inte vätskan är för varm!

Hur starkt örttéet eller avkoket blir påverkas i högsta grad av hur länge örterna får dra. För blommor och blad räcker det med kort blötläggning, eftersom de normalt är starkare än bark, rötter och stjälkar.

Observera att örter i regel inte rekommenderas för dräktiga ston! Även föl har ett outvecklat matsmältningssystem. Du bör därför alltid försäkra dig om lämpligheten med att ge örter till ett föl.

Tillbaka till blogg