Nypon – nyttiga och näringsrika - Chia de Gracia SE

Nypon – nyttiga och näringsrika

I nypon finns mera C-vitamin än i någon enskild citrusfrukt! Nypon innehåller ända upp till 1700–2000 mg C-vitamin per hekto medan apelsiner innehåller cirka 54 mg/100g. Nypon innehåller dessutom rikligt med A-, E- och D-vitamin samt folat, som hör till gruppen B-vitaminer. Nypon innehåller svavel som är nyttigt för ledernas funktion.

En undersökning om hur nypon påverkar hästar i träning

I en dansk studie undersökte man hur nypon påverkar travhästar i aktiv träning. I studien deltog 74 hästar, varav hälften fick nypon under tre månader. Alla hästar i undersökningen kom från samma träningsstall och var i genomsnitt sju år gamla. Under den period som studien pågick fick hästarna genomföra fyra intensiva intervallträningspass per vecka. Ett pass varade totalt i cirka 45 minuter.
Blodprov togs på hästarna i början av studien samt vid undersökningsperiodens slut efter tre månader. På blodproven gjordes flera olika analyser. Bland annat studerades blodets antiinflammatoriska aktivitet (de neutrofila leukocyternas kemotaxi) och antioxidativa kapacitet samt blodserumets C-vitaminhalt.

Undersökningens resultat

Hos de hästar som fick nypon sjönk mängderna av inflammatoriska ämnen från ingångsvärdet 30,4 till 9,0, vilket indikerar en bättre antiinflammatorisk aktivitet. I jämförelsegruppen var motsvarande värden 31,45 vid inledningen av studien och 33,7 efter den tre månader långa undersökningsperioden.

Nypon konstaterades ge en tydlig förbättring av den antioxidativa kapaciteten. Halten av C-vitamin i blodserumet hos de hästar som fick nypon var 17 procent högre jämfört med placebogruppen, både två och fyra timmar efter utfodringstillfället.

Utfodringen med nypon syntes även i prestations- och återhämtningsförmågan hos de hästar som ingick i försöksgruppen. Innan undersökningen låg hästarnas resultat över en sträcka på 1000 meter i genomsnitt lika. Efter den tre månader långa undersökningsperioden förbättrades tiderna hos de hästar som fått nypon med i genomsnitt 1,1 sekunder. Hästarnas tränare uppskattade även att återhämtningen hos de hästar som fick nypon skedde snabbare än hos de hästar som ingick i placebogruppen. Dagen efter träningspasset var de hästar som fått nypon mindre stela än de som inte fått nypon, enligt tränarna.

Slutsatser

I den aktuella undersökningen erhölls resultaten efter att man givit hästarna 210 g nypon om dagen. Resultaten tyder på att nypon har en tydligt antiinflammatorisk och antioxidativ verkan. Liknande resultat har även erhållits i undersökningar på människa. Sannolikt bygger nyponets antioxidativa effekter på dess höga halter av C-vitamin. Bland vitaminerna har de största antioxidativa effekterna påvisats hos C- och E-vitamin. Hästar har i undersökningar visat sig vara märkbart effektivare på att tillgodogöra sig nyponbaserat C-vitamin än C-vitamin från det syntetiska C-vitaminpreparatet askorbinsyra.

Resultat från andra djurförsök* har påvisat smärtlindrande och inflammationshämmande egenskaper hos nypon, som gavs till hästar och hundar. Forskning visar också att nypon förbättrar återhämtningen och prestationsförmågan samt pälsens kvalitet. Dessutom har det konstaterats minska risken och utsattheten för magsår.

Denna text är en förkortning av artikeln: A randomised placebo controlled double blind study on the effect of subspecies of rose hip (Rosa canina) on the immune system, working capacity and behaviour of horses. Winther et al. 2010. EAAP Publication No 128. The impact of nutrition on the health and welfare of horses.  5th European Workshop Equine Nutrition, Cirencester.

*https://www.researchgate.net/publication/301921372_The_role_of_rose_hip_Rosa_canina_L_powder_in_alleviating_arthritis_pain_and_inflammation_-_part_II_animal_and_human_studies

 

Tillbaka till blogg