Lecitin- och pektinbaserade kompletteringsfoder vid vården av magsår hos hästen

Lecitin- och pektinbaserade kompletteringsfoder vid vården av magsår hos hästen

Under de senaste åren har medvetenheten kring fördelana hos olika kompletteringsfoder, särskilt pektin och lecitin, vid upprätthållandet av en sund mage och tarmslemhinna ökat märkvärdigt. Både lecitin och pektin har förmågan att buffra magsyror, skydda matsmältningssystemets slemhinnor och höja pH i magen. Medicinbaserade behandlingar är effektiva på att läka sår, men eliminerar tyvärr inte återfallsrisken efter behandling. Naturliga kompletteringsfoder är att föredra, eftersom de stöder hästens naturliga biologi, främjar läkningen av sår och upprätthåller barriärfunktionen hos tarmsystemets slemhinnor.

Magsår är ett allmänt problem hos hästar. Det besvärar inte endast prestationshästar, utan även amatör- och sällskapshästar. Hästens matsmältningskanal, särskilt dess magsäck, är anpassad för bete och konstant nedbrytning av foder.

Hästens magsäck är delad i två delar: den främre består av ett enkelt skivepitel och den bakre innehåller rikligt med körtlar som ligger under en tjock slemhinna. Dessa två delar skiljer sig inte endast åt i struktur, utan även i funktion. Den ljusare epiteldelen utgörs av en hudliknande, enkel yta, vars funktion är främst att agera som foderförråd. I epiteldelen finns inte heller något skyddande slemlager. Den körtelrika delen är rödare i färgen av naturen och producerar bl.a. saltsyra, andra matsmältningsvätskor och slem. Slemmet skyddar magsäckens slemhinna från saltsyrans syrlighet. Saltsyra utsöndras kontinuerligt i hästens magsäck – inte endast när hästen äter eller när magsäcken är full. Fodermassan och salivet buffrar syran naturligt. Hästen kan få magsår i såväl epitel- som körteldelen av magsäcken, eller till och med i båda. För tillfället är de effektivaste medicinbaserade behandlingarna oftast omeprazol, en protonpumpsinhibitor, eller en kombination av omeprazol med sulkralfat.

Pektin och lecitin – naturliga ”beläggningsämnen”

Pektin är en vattenlöslig fiber som finns i cellväggarna i frukter, rotknölar och stammen hos växter. När pH är lågt, formar pektinet en gelliknande lösning som hjälper buffra magsyrorna. Pektin är en fiber som har prebiotiska fördelar. Pektiner används i matindustrin för att framställa gelliknande konsistenser.

Lecitin är en fosfolipid som framkommer i naturen i cellmembranen hos både djur och växter. Vanligtvis utvinns den ur sojabönor. Kemiskt sett består fosfolipider huvudsakligen av fettsyror (omega-6 och -3), som fästs i glycerol och som avstöter vatten.

Vilken nytta har hästen av dessa då? Som redan nämnts formar pektin en gel vid lågt pH och binder magsäckens gallsyror. Detta ökar magsyrans buffertförmåga (d.v.s. gör den mindre sur) och skapar ett slemhinneliknande skydd på magens körtelrika del. Lecitin för sin del hjälper stabilisera det naturliga fosfolipidskiktet i hästens magsäck. I sura förhållanden bryts lecitin ner till en blandning av reaktiva fosfolipider som hjälper forma en vattenavstötande barriär mellan magsäckens vävnad och magsäcksinnehållet och stärker slemhinnan. Den stöter alltså av magsyran från magsäcksväggen och skyddar därmed den känsliga slemhinnan. Kombinationen av pektin och lecitin ökar fetternas smältbarhet, vilket minskar utsöndringen av syra. Kombinationen fungerar utmärkt även som skydd för slemhinnan hos hästar som får olika slags smärtlindrande mediciner. Enligt flera olika forskningar har lecitin och pektin väldigt lovande egenskaper för förebyggandet och vården av sår hos hästen.

Läkemedelsbehandling och efterbehandling

Moderna medicinska läkemedelsbehandlingar underlättar hästens kondition i flesta fall. Det är dock nyttigt att fundera på en mer långvarig lösning för att maximera läkemedelsbehandlingens nytta, stöda det känsliga tarmsystemet och försäkra att hästens matsmältningssystem fungerar korrekt. Målet är att hindra att hästen får magsårsåterfall.

Trots att omeprazol är en fungerande behandling, rekommenderas inte dess långvariga användning. Varför då? För det första grundar sig dess funktion på att den avlägsnar nästan all magsyra. Magsyror bör inte betraktas endast som en nackdel och något som bör elimineras, eftersom syrorna även har flera viktiga uppgifter. Utan magsyror kan hästen lida av proteinbrist, vilket kan leda till muskelsvinn, nedsatt immunförsvar, försvagad matsmältning eller hormonella obalanser. Tilläggsvis är magsyrorna hästens första försvarsmekanism mot till exempel mikrober som den får i sig från marken via munnen. Dessutom förhindrar omeprazol upptaget av kalcium, magnesium och andra spårämnen, vilket i sin tur kan skada kroppens metaboliska rutter och benstommens välmående. Därmed rekommenderas användningen av omeprazol som kortvarig primärvård och lecitin-pektintillskott som en mer långvarig efterbehandling.

Predisponerande faktorer

Det är inte alltid möjligt att utreda de faktorer som orsakat magsår hos hästen, men det finns faktorer som kan påverka risken att utveckla magsår.

  • Oregelbundna utfodringstider och långa utfodringsmellanrum. Magsår blir allt vanligare då magsäcken är tom i över sex timmar.
  • Kostens ingredienser och sammansättning, såsom en kost rik på spannmål eller stärkelse. Detta ökar matsmältningssystemets surhet.
  • Hård träning och tävling.
  • Social stress, till exempel flytt, stallbyte eller förändringar i flocken.

Det är lönsamt att förhålla sig uppmärksamt till magsårssymptom, eftersom till och med 90% av tävlingshästar, 60% av hästar i aktivt bruk och 57% av föl har magsår. Det är viktigt att ägaren lär sig identifiera de typiska symptomen, till exempel tandgnissling, kolik, ökad salivutsöndring, viktnedgång, nedsatt aptit, nedsatt prestationsförmåga, förändringar i lynnet och försämrad pälskvalitet.

 CdG-produkter som innehåller lecitin eller pektin:

Protect That Tummy

Protect That Tummy

Källor:

[1] Venner, M., Lauffs, S., Deegen, E., 1999. Treatment of gastric lesions in horses with pectin-lecithin complex. Equine Veterinary Journal Supplement, April, 29, 91-96.

[2] Sykes, B.W., Sykes, K.M. & Hallowell, G.D., 2013. Efficacy of a combination of a unique, pectin-lecithin complex (Apolectol), live yeast, and magnesium hydroxide in the prevention of EGUS and faecal acidosis in Thoroughbred racehorses: A randomized, blinded, placebo-controlled clinical trial. Equine Veterinary Journal, 45, 16.

[3] Woodward, M.C., Huff, N.K., Garza, Jr., F., et.al., 2014. Effect of pectin, lecithin, and antacid feed supplements (Egusin) on gastric ulcer scores, gastric fluid pH and blood gas values in horses. Eleventh International Equine Colic Research Symposium, Dublin, Ireland, July 2014, 7-10.

[4] Another option is a lecithin/apple pectin supplement called Starting Gate (SBS Equine Products).

[5] Melo S.K.M. et al. A proton-pump inhibitor modifies the concentration of digestion biomarkers in healthy horses.. J Equine Vet Sci, 2014.

[6] Murray M.J. Grady T.C. The effect of a pectin-lecithin complex on prevention of gastric mucosal lesions induced by feed deprivation in ponies. Equine Vet J. 2010.

[7] Videla R. Andrews F.M. New perspectives in equine gastric ulcer syndrome. Vet Clin North Am Equine Prac. 2009.

[8] Murray M.J. Grady T.C. The effect of a pectin-lecithin complex on prevention of gastric mucosal lesions induced by feed deprivation in ponies. Equine Vet J. 2010.

[9] Sanz M.G. et al. Efficacy of a pectin?lecithin complex for treatment and prevention of gastric ulcers in horses. Vet Rec. 2014.

[10] Neito J.E. et al. Prevalence of gastric ulcers in endurance horses – a preliminary report. Vet J. 2004.

[11] Andrews F.M. et al. Effect of a pelleted supplement fed during and after omeprazole treatment on nonglandular gastric ulcer scores and gastric juice pH in horses.. Equine Vet Ed. 2015.

 

Tillbaka till blogg