Hur väljer jag rätt kollagen för rätt ändamål?

Hur väljer jag rätt kollagen för rätt ändamål?

– Vad är det för skillnad mellan kollagen av typ I och II samt kollagenpeptider?

Kollagenhaltiga produkter hör till de vanligast använda fodertillskotten mot ledbesvär. Kollagen förekommer naturligt i kroppen men halterna minskar bl.a. med åldern. Olika kollagen är bra för olika ändamål. Vilken slags nytta gör kollagenet i lederna och hur väljer man rätt produkt utifrån sitt eget behov?

Kollagen ingår i en grupp av proteiner som bygger upp kroppens bindväv, i synnerhet vävnader som hud, leder och ben. Cirka 25–30 % av kroppens proteiner utgörs av kollagen. Den största delen består av kollagen typ I, som finns i ben, senor, ledband, hud och i diskarna mellan ryggkotorna. Kollagen typ II återfinns till största delen i brosk, där kollagenets andel kan vara upp till 50–70 %. Kollagen typ III förekommer i inälvorna och i den retikulära bindväven.

 Med åldern sjunker kroppens förmåga att bilda kollagen och i samband med det börjar också lederna, senorna, benen och huden att förlora kollagen. Kollagenproduktionen bromsas också i ledernas broskvävnad, vilket orsakar olika slags ledrelaterade problem, såsom nedbrytning av broskvävnad, ledsmärtor och hälta.

Ledbrosket regenereras kontinuerligt men för att behålla sin funktion måste ledvätskan förse brosket med rätt slags näringsämnen och byggstenar i tillräckliga mängder. För att kroppen själv ska kunna tillverka kollagen behövs aminosyror, som fås från proteiner. I födan finns kollagen i samma slags vävnader, där ämnet förekommer i kroppen. Bra källor till kollagen är kött, fisk och gelatin. Det finns inget växtbaserat kollagen. Utöver aminosyror behövs C-vitamin, som deltar i processen genom att bilda stabila kollagenfibrer. C-vitamin är en viktig ingrediens när det gäller att främja den normala kollagensyntesen som ett stöd för hudens, broskets, benstommens, tändernas och blodkärlens normala funktion.

Flera olika slags kollagen

 På marknaden för fodertillskott finns många olika kollagenprodukter som innehåller olika typer av kollagen. Däggdjur har 28 olika slags kollagen i kroppen. I marknadsföringen delas produkterna in i tre olika grupper. Oftast säljs kollagen av typ 1 för huden och typ 2 för lederna. I praktiken är det delvis missvisande, eftersom kollagenpulver aldrig bara innehåller ett enda kollagen, utan är en blandning av flera olika kollagentyper. Det beror på att det vid tillverkningen är i stort sett omöjligt att helt separera olika typer av kollagen från varandra. Kroppen ”fördelar” ut de olika typerna av kollagen till sina rätta destinationer.

Kollagenpeptidpulver avsedda för olika specifika ändamål skiljer sig istället med avseende på hur de tillverkas. Kollagenpeptiderna utgörs av kedjor av aminosyror, där aminosyrorna sitter ihop med hjälp av peptidbindningar. Peptiderna sitter i kedjor om antingen två eller flera aminosyror i följd. De bästa kollagenpeptidpulvren tillverkas med hjälp av en noggrann hydrolysmetod, som klipper upp kedjorna i exakt likadana, korta kollagenpeptidkedjor, med brotten på samma ställe. Dessa så kallade precisionshydrolyserade kollagenpeptidkedjor håller hög kvalitet och skiljer sig helt från så kallade vanliga typ I- eller II-kollagenpulver, eftersom de är avsedda att tas upp i stort sett opåverkade ur magsäcken. Dessa precisionshydrolyserade kollagenpeptidkedjor anpassas noggrant till ett specifikt användningsändamål. Längden på vissa av dem anpassas för benstommen medan andra klipps upp i lagom längder för till exempel lederna eller huden.

 De precisionshydrolyserade kollagenpeptidkedjorna ger med andra ord kroppen noggrant anpassade, färdiga byggstenar, oavsett om de är riktade till lederna eller huden.

Chia de Gracias PETAGILE®-kollagen består av utvalda, bioaktiva kollagenpeptider som verkar särskilt för ledernas välmående. Kollagenpeptiderna utgörs av hela kollagenmolekyler som sönderdelats, det vill säga hydrolyserats. Tack vare sönderdelningen kan de tas upp i oförändrad form från matsmältningskanalen och via blodomloppet nå direkt ut till ledbrosket. Kollagenpeptider som tagit sig till broskvävnaden har visat sig främja regenerationen av broskvävnad. Forskare har visat att PETAGILE®-kollagen stimulerar cellerna i ledbrosket hos hundar och hästar till att bilda mera broskbyggande komponenter: produktionen av kollagen typ II och proteoglykaner rapporterades ha ökat tydligt som en effekt av kollagenpeptiderna.1 Samma undersökning konstaterade också att kollagenpeptiderna hämmar funktionen hos brosknedbrytande enzymer, vilket minskar nedbrytningen av broskvävnad.1

 

CdG + Collagen från 410 kr

Om du har problem med ledbesvär och söker lösningar i form av ledstödjande kollagen, bör du alltså välja kollagenpeptider som producerats specifikt för lederna.

 

Källor:

  1. Schunk M, Louton H, Oesser S. The Effectiveness of Specific Collagen Peptides on Osteoarthritis in Dogs-Impact on Metabolic Processes in Canine Chondrocytes. Open Journal of Animal Sciences 2017; 7:254–266.
    2. Weide N. Der Einsatz von Gelatinhydrolysat bei klinisch-orthopädisch gesunden Hunden und Hunden mit chronischen Erkrankungen des Bewegungsapparats. 2004
    3. Hesse K J F. Supplementation by Collagen Hydrolysate in Dogs Suffering from Osteoarthritis. Kleintiermedizin 2006; 1:17-22.

 

Tillbaka till blogg