Hur försäkrar du att din häst dricker tillräckligt?

Hur försäkrar du att din häst dricker tillräckligt?

Vätskebrist utsätter hästen för många problem

Vatten är hästens allra viktigaste näringsämne. Vätskebrist leder till död snabbare än brist på något annat. Ett tillräckligt vattenintag är viktigt både för regleringen av hästens vätskebalans och för matsmältningens normala funktion. Ett bristfälligt vätskeintag orsakar hälsoproblem och kan leda till bl.a. förstoppningskolik och nedsatt förmåga att utnyttja fodret eller prestationsproblem. Cirka 60–70 procent av hästens kropp utgörs av vatten och en vätskebrist på över 10 procent kan i värsta fall vara livsfarlig för hästen. Därmed är det en av grundstenarna i hästens skötsel att försäkra att hästen dricker tillräckligt och upprätthåller sin vätskebalans.

Hästens vätskebalans fungerar korrekt när intaget och utsöndringen av vätska är lika stora. Ett bristfälligt vätskeintag påverkar bland annat hästens förmåga att utnyttja fodrets näringsämnen och dess prestationsförmåga. Vatten påverkar ämnesomsättningen och därmed också återhämtningen: ett bristfälligt vätskeintag leder till att avlägsnandet av slaggämnen försämras. Detta kan orsaka bland annat olika slags muskelrelaterade problem.

Hästen utsöndrar vatten via sin avföring, urin, andning, avdunstning från huden samt svettning. Hur stor mängd dricksvatten hästen behöver beror på det grovfoder som hästen får, hur ansträngande och vilken kvalitet av arbete den utför, omgivningens temperatur samt hästens storlek. Hö innehåller cirka 14 procent vatten och ensilage cirka 50 procent. Hästar som äter hö behöver därmed mera dricksvatten än hästar som äter ensilage. Förutom typen av grovfoder påverkar också mängden grovfoder. I undersökningar har man märkt att aktivt arbetande hästar som endast får grovfoder dricker mer än hästar som också utöver grovfodret också får kraftfoder. Detta beror på att de sämre smältande fibrerna i grovfodret binder vatten från kroppen till tarmen och vilket leder till att det utsöndras mera vatten via avföringen. Betesgräs innehåller mera vatten än både hö och ensilage, till och med 80 procent; 40 kg betesgräs kan innehålla till och med 32 procent vatten.

Behov om tiotals liter per dag

Hästen behöver tiotals liter dricksvatten dagligen. Vätskebehovet för en vuxen häst som inte är i arbete är cirka fem liter per 100 kilo kroppsvikt är under vinterfodringssäsongen. Därmed är det dagliga vätskebehovet för en häst som väger 500 kg cirka 25 liter. Hos en häst som utför moderat eller hårt arbete är vätskebehovet mycket större, till och med dubbelt. En häst som väger 500 kg kan svettas 10–15 liter i timmen i träning och ett ammande sto förlorar till och med 2-4 procent av sin egen kroppsvikt via mjölken. Föl är särskilt i fara av att drabbas av vätskebrist. Ett föl som är en månad gammalt dricker cirka 4 liter vatten per dag utöver mjölk och senare ökar mängden till fem liter.

Också lufttemperaturen har visat sig påverka hästens vätskebehov. Temperaturer på mindre än åtta minusgrader har konstaterats minska hästens vätskeförbruk 6–14 procent, och varma temperaturer på över 30 grader ökar vätskebehovet med cirka 80 procent.

Elektrolyter, mash och smaksatt vatten

När hästen svettas förlorar den elektrolyter, vilket i sin tur kan störa vätskebalansen. Olika foder innehåller i regel väldigt lite natrium, så dess tillägg är den största utmaningen. Olika forskningsresultat berättar att hästar sällan får tillräckligt med natrium från slickstenar, och därför rekommenderas det att ge hästen ett salttillskott i fodret för att ersätta natriumunderskottet. Hos tävlingshästar som svettas mycket innebär detta ett tillskott om cirka hundra gram salt efter ansträngning och för andra cirka 8 g per 100 kg kroppsvikt. Varma temperaturer påverkar också mängden elektrolyter som förloras genom svettning. Om hästen verkar dricka otillräckliga mängder kan man försöka locka den till att dricka genom att smaksätta vattnet med olika slags mashprodukter eller saft. En del hästar tycker också om lätt saltat vatten. Att lära hästen dricka smaksatta vatten är ett bra sätt att få hästen att dricka också på tävlingsresor, då du kan erbjuda den vatten som doftar och smakar bekant.

Vatten alltid i samband med foder – mest dricker hästen under eftermiddagen

Hästen tar på sig några dagar att återhämta sig till och med från lindriga vätskebrister och hästar som konstant dricker för lite står i risk för njurskador. Enligt forskningar bör hästen ha tillgång till vatten vid varje utfodringstillfälle, eftersom hästar dricker efter att de ätit. Enligt en forskning* drack hästarna mest under de tre timmarna som följde utfodringen. När hästen äter producerar den stora mängder saliv och magsyror för att smälta maten. Produktionen av dessa stimulerar hormonet som får hästen att känna sig törstig och därför bör hästar alltid ha tillgång till vatten efter att de ätit. I en studie upptäcktes att hästarna drack minst tidigt på morgonen och mest under eftermiddagen. Hur ofta hästen dricker beror också på temperaturen; när det är varmt dricker hästen med några timmars mellanrum. Ofta dricker hästar också gärna efter prestation. Törstkänslan går dock över relativt lätt, så det lönar sig inte att vänta länge efter ansträngning att erbjuda hästen vatten.

Vattnets temperatur har betydelse

Hästen dricker volymmässigt mera vatten som värmts till +19 grader än kallt vatten, så temperaturen på vattnet som finns tillgängligt har betydelse. Ett bristfälligt vattenintag kan bero på flera olika skäl, till exempel vattnets konstiga smak eller lukt eller dess för låga temperatur. Särskilt hos äldre hästar kan kallt vatten orsaka ilningar i tänderna. Genom att erbjuda varmt vatten, i synnerhet under vintern, kan man enligt en undersökning* öka hästens vattenintag med till och med 40 procent. Man bör försäkra att vattenrören inte fryser genom att isolera dem och installera dem på tillräckligt djup. Dricksvattnets temperatur kan påverkas även på vintern genom att använda en värmekabel i samband med rören, vilket både hindrar rören från att frysa och höjer temperaturen på vattnet. Detta ökar mängden vatten som hästen dricker och minskar risken för förstoppningar och koliker. Dessutom bör man försäkra att vattenkoppen har tillräckligt högt genomflöde, 8–10 liter/minut, för att hästen ska kunna dricka tillräckligt. Enligt en undersökning som utfördes vid SLU är ett genomflöde om 2–3 liter/minut inte tillräckligt och leder till att hästarna i allmänhet inte dricker tillräckligt. För hästar som dricker bristfälliga mängder lönar det sig att också erbjuda vatten i en hink, eftersom forskningsresultat tyder på att hästarna hellre dricker ur en hink än en vattenkopp.

Tecken på vätskebrist

Om du misstänker att din häst inte dricker tillräckligt, kan du undersöka om hästen visar några tecken på vätskebrist, bland annat: hästen har nedsatt aptit, nedsatt avföringsfrekvens, munnen är torrare, avföringen är torr och hästen verkar sömnig eller flegmatisk.

Exempel på tumregelmängder för tillräckligt vattenintag inför sommaren (vid temperaturer om cirka 20 grader):

  • Sällskapshäst 25 l/dygn
  • Dräktigt sto 31 l/dygn
  • Ammande sto 51 l/dygn
  • Häst i medeltungt arbete 41 l/dygn
  • 1-årigt föl 19 l/dygn

Elektrolyte Up 1kg, 269kr

 

mash
Mash the Pony 3,5 kg

 

Se alla Chia de Gracias produkter för upprätthållet av vätske- och elektrolytbalansen

Tillbaka till blogg