Den moderna hästens gissel: magsår är en smärtsam hästsjukdom - Chia de Gracia SE

Den moderna hästens gissel: magsår är en smärtsam hästsjukdom

MAGSÅR ÄR EN VANLIG OCH SMÄRTSAM HÄSTSJUKDOM

Magsår är tyvärr en väldigt vanlig åkomma hos hästar. Enligt en del undersökningar lider upp till 70 – 90 procent av alla tävlingshästar av magsår. Magsår påträffas ofta även hos föl och hobbyhästar. Tidigare betraktades magsår som en relativt okänd sjukdom men i verkligheten handlar det till stor del om bättre diagnoser i takt med att tekniken har utvecklats.

Hästens väg från ett ständigt betande stäppdjur i vilt tillstånd till tamhästens liv med noga kontrollerad utfodring har inte varit helt problemfri. Magsår kan ofta misstänkas utifrån vissa symtom men en säker diagnos kan bara fås genom att en veterinär utför gastroskopi på hästen. Allmänna symtom på magsår är dålig aptit, gnisslande med tänderna, dåligt humör, lös mage och försämrad prestationsförmåga.

I naturen skulle hästen äta nästan oavbrutet

Under naturliga förhållanden skulle hästen beta och äta grovfoder i stort sett oavbrutet. I hästens mage utsöndras saltsyra kontinuerligt och därför sjunker magens pH-värde snabbt om hästen blir utan foder. Magens naturliga surhetsgrad växlar mellan 1,5 och 7 beroende på mätplats, eftersom magens olika delar har olika surhetsgrad. Fodermassan i magen skyddar mot syrorna (även under rörelse), vilket innebär att syrorna får fritt och oskyddat spelrum i magen på hästar som tillbringar en stor del av tiden på tom mage. En häst som lider av eller lätt utsätts för magsår bör därför få hö innan träningen så att inte syrorna kan skvätta runt fritt inuti en tom mage. Magsår förknippas med andra ord med en obalans mellan ämnen som skyddar respektive skadar magens slemhinna.

Ofta tror man att magsår beror på stress. Det sambandet har inte kunnat visas direkt, men ofta äter och dricker en stressande häst dåligt och utsätts därmed för risken för magsår. Att inte äta minskar också utsöndringen av saliv, som buffrar magsyrornas effekt. En stor andel kraftfoder i förhållande till höfoder försvagar höfodrets buffrande verkan och kan även förvärra ett befintligt magsår. Hos föl kan även medfödda faktorer inverka.

Graden av magsår avgörs av hur många och hur djupa såren är samt på hur stort område de breder ut sig. Behandlingen anpassas alltid efter sjukdomens omfattning.

Oftast ordinerar veterinären medicinsk behandling såsom GastroGard och Ranitidin (syrablockerare). Behandlingen kan även kompletteras med sukralfat, som bildar en skyddande hinna utanpå såret. Ävenbockhornsklöverfrökan vara till hjälp. En del hästar tillfrisknar från sitt magsår med en enda behandling medan andra får upprepade problem, beroende på omständigheterna. En del behöver medicinering bara under en kortare period medan andra måste medicineras livet ut. Alla patienter tillfrisknar tyvärr inte i tillräcklig mån för att bli brukshästar. Därför är det också viktigt att sträva efter att så långt som möjligt eliminera faktorer som stressar hästen samt förstärka de förhållanden under vilka hästen ifråga mår som bäst. En av de mest effektiva sätten att förhindra att magsåret börjar blöda eller uppträder på nytt är att utfodra hästen med fri tillgång till hö. Hästen bör få hö med högst 5 – 6 timmars mellanrum för att inte tiden mellan utfodringarna ska bli för lång. De flesta hästar mår bättre i hagen men i vårt klimat är utomhusbete året om inte alltid möjligt. Höfoder bör i möjligaste mån ges cirka en halvtimme innan kraftfodret och kraftfodret bör i sin tur helst delas upp i flera mindre portioner. Det är bra att sträva efter att förlänga ättiden för höet med hjälp av ett finmaskigt nät. Vid akut magsår utelämnas kraftfoder oftast helt. Särskilt socker och snabba kolhydrater hamnar på karantänslistan. Istället strävar man efter att uppfylla behovet av energitillskott med andra olje-, protein- eller fiberbaserade fodertyper. Bra alternativ är bl a chiahampa, blålusern och lin. Om din häst lider av magsår bör du undvika att ge den stora mängder av elektrolyter direkt efter träningen. Dessutom är det bra att tillsätta foder som skyddar magslemhinnan och ökar slemproduktionen.

Med kostbehandling börjar resultatet visa sig inom några veckor. Oftast syns förändringarna först i avföringens och urinens sammansättning, färg och lukt. Efter att magsåret har fåtts under kontroll är det bra att noggrant tänka över både hästens levnadsförhållanden och dess fortsatta utfodring för att undvika att problemen upprepas. 

Här hittar du våra magvänliga produkter:

Tillbaka till blogg