Chiafrön, värda sin vikt i guld. Eller hur är det egentligen?

Chiafrön, värda sin vikt i guld. Eller hur är det egentligen?

Chiafrön har de senaste åren blivit alltmer vanliga i mataffärernas hyllor men också som foder till hästar och andra sällskapsdjur. Chia ses som ett superfood tack vare den fina näringssammansättningen, särskilt den ovanliga kompositionen av fettsyror. Chia säljs dock till väldigt varierande priser och det går inte heller att säga att alla chiafrön är likvärdiga, för så är det inte. Det finns jättestora skillnader i kvalitet. Oftast beror skillnaderna på renheten och mognadsgraden hos fröna, vilket i sin tur påverkar den allmänna kvaliteten och i synnerhet fettsyrasammansättningen, som ju är det som gör chiafrön så nyttiga.

Chia är en växt som trivs i varma klimat och som tål torka men inte frost eller hög luftfuktighet. I synnerhet då fröna ska mogna krävs torra förhållanden. Den optimala temperaturen för chiaodling ligger på 16–26 grader. Alla de viktigaste näringsämnena i chia är kopplade till omegafettsyror. Chia har växtrikets högsta fettsyrainnehåll.

 

Hur avgör jag kvaliteten hos chia?

Chiafrön av god kvalitet innehåller mellan 29,5 och 33,5 % omegafettsyror. Proteinhalten är cirka 18–23 % och halten fibrer 34–40 %. Detta näringsinnehåll avser mogna frön. Mogna frön har högre densitet än omogna, så frönas vikt har en direkt koppling till chians kvalitet. Ju tyngre produkten är, desto bättre är kvaliteten och desto mer värdefulla omegafettsyror innehåller den. Om samma vikt av chiafrön packas i två lika stora påsar, är kvaliteten bättre i den påse som inte ser lika välfylld ut, eftersom fröna i den är tyngre.

Chia av god kvalitet går enklast att känna igen på det mörka, grå- och vitprickiga, glänsande skalet. Omogna frön är lättare och drar i typiska fall mer mot brungult. Sådana frön skördas då frosten kommit åt att skada odlingarna. I andra fall kan fröna visserligen vara gråvita såsom mogen chia av god kvalitet, men sakna den glansiga ytan och snarare vara matta och ogenomskinliga. Sådana frön har blivit skadade av regn. Regn och kyla stoppar den normala utvecklingen hos växten och påverkar frönas näringsinnehåll och kvalitet. När chian skördas, sorteras de mindre fröna ut med hjälp av en densitetsmätare som mäter storlek och vikt. Alla frön som sitter på en och samma stängel är inte alltid lika mogna och på efterbehandlingsanläggningen rensas därför de mogna fröna från omogna frön samt från skräp såsom skaft, blad, dåliga frön, damm etc., för att säljas vidare till ett kvalitetsbaserat pris.

black chia              

99,95 % ren chia, mogna frön

 99 % ren foderchia, omogna bruna frön

 98 % ren foderchia, omogna bruna frön

Foder behöver enligt lag inte vara lika botaniskt rent som livsmedel, varför foder ofta innehåller chia av lite sämre kvalitet, kanske också med lägre botanisk renhet. I foder används chia också ofta som en av flera ingredienser. Den kan malas ner och blandas med andra råvaror. Särskilt i dessa fall använder en del företag chia av sämre kvalitet med lägre botanisk renhet alternativt omogna eller skadade frön, eftersom kvaliteten inte går att se och producenten inte vill betala extra för något som inte syns. På förpackningen anges ju likafullt att produkten innehåller chia, en trendig råvara just nu även på marknaden för djurfoder.

Renheten hänger också ihop med mängden bekämpningsmedel. Trots att reglerna borde vara enhetliga inom EU, vittnar producenter om att hamn- och tullmyndigheterna i Östeuropa är mindre stränga än till exempel i Nederländerna i Västeuropa, och att de inte nödvändigtvis följer bestämmelserna för högsta tillåtna halt av bekämpningsmedelsrester lika strängt. Halten bekämpningsmedelsrester beror på det sätt chian torkas på innan den skördas. En del producenter utför torkningsbesprutning med glyfosat eller paraquat, vilket gör att produkten inte alltid uppfyller EU-kraven. Dessutom skiljer sig rutinerna för odling och hygien åt mellan olika producentländer.

Värdefulla fettsyror

Chiafrön har den högsta sammansättningen av omega-3-fettsyror i naturen. Olika fettsyror har olika uppgifter i kroppen. Hos hästar är förhållandet mellan omega-3- och omega-6-fettsyror betydelsefull. Med utgångspunkt i naturlig utfodring med grovfoder kan man dra slutsatsen att omega-3-fettsyror är viktiga för hästar, eftersom dessa förekommer i större mängd i betesgräs än övriga fettsyror. Chia innehåller mest, cirka 60 % av oljorna utgörs av alfalinolensyra. Dessutom innehåller chia linolsyra, oleinsyra, palmitinsyra och stearinsyra samt B-vitaminer och antioxidanter (tokoferoler, fytosteroler, karotenoider och fenoler).

Det Chiagranulat som säljs på marknaden består till stor del av mjöl som malts av den rest, som blivit kvar då oljan pressats ur fröna. Det betyder att oljan, det värdefulla innehållet, först pressas ur fröet, varefter den överblivna massan mals till mjöl. Ur näringsinnehållsmässig synpunkt är det naturligtvis något helt annat än om granulatet hade tillverkats av intakta frön, och det saknar också produktens viktigaste beståndsdel, fettsyrorna. CdG:s granulat tillverkas alltid av hela frön och innehåller därför alla de näringsämnen som finns i fröet.

Nyttiga fibrer & lysin

Fibrer kan delas upp i två olika fiberfraktioner, nämligen lösliga och olösliga fibrer. Båda fraktionerna förekommer i alla produkter från växtriket. Den viktigaste skillnaden mellan fraktionerna är deras fysiologiska effekt.

Av den totala mängden fibrer i chia består cirka 5–6 % av näringsfibrer. Lösliga fibrer är fibrer, som bildar en slemliknande gel kring chiafröna. Denna gel lugnar matsmältningskanalen, bromsar sönderfallet av kolhydrater och ökar deras volym, vilket förlänger mättnadskänslan. Gelen rör sig sakta i matsmältningskanalen, vilket också bidrar till att förlänga mättnadskänslan. De gelbildande, lösliga fibrerna fungerar probiotiskt och reglerar blodsockerhalterna. En undersökning gjord på kaniner (Meineri och Peretti 2007) har visat att chia förbättrar sönderdelningen av fiber, torrsubstans, organiska ämnen, råprotein, råfiber och totalenergi i matsmältningssystemet. Efteråt kunde en märkbar ökning av fleromättade fettsyror påvisas i köttet. Undersökningen är intressant, eftersom matsmältningen hos kaniner har visat sig vara mest lik den hos hästar.

Olösliga fibrer bildar i sin tur en cellulosaliknande, osmältbar massa, som snabbar på tarmfunktionen genom att ta upp vätska. Olösliga fibrer har en förstoppningshämmande och förstoppningsavhjälpande effekt.

Proteiner, eller äggviteämnen som de också kallas, består av aminosyror som i sin tur utgör kroppens byggstenar. Hos hästar har man identifierat tio essentiella aminosyror. De viktigaste bland dessa är lysin och metionin. Djuret kan inte producera dessa aminosyror själv utan måste få i sig dem via kosten. Chia innehåller även rikliga mängder lysin, en aminosyra som hästar ofta lider brist på.

Det finns med andra ord stora kvalitetsskillnader när det gäller den chia som säljs på marknaden. Om möjligt, ha koll på frönas vikt och utseende när du handlar. Dessa berättar om vilket slags kvalitet produkten har. En annan indikator är priset, som i regel står i direkt korrelation till kvaliteten.

Chia de Gracias chia köps in tryggt direkt från producenten

Chia de Gracia köper chiafrö av bästa möjliga kvalitet direkt från producenten. Därför kan vi garantera att våra frön har de bästa egenskaperna både näringsmässigt och renhetsmässigt och när det gäller odlingssätt och spårbarhet. Ett relevant pris är också en garanti för att odlaren får en rimlig ersättning. Det fungerar i sin tur som en morot för att fortsätta att utveckla och upprätthålla goda produktionsmetoder.

Vår chialeverantör odlar sin chia själv på traditionell odlingsmark utan att nya avverkningar behöver ske. Inom odlingsområdet är det obligatoriskt att behålla trädridåer på områdena mellan åkrarna, såsom bilden nedan visar.

Vår producent ingår i ett ansvarsprogram för företag, som bl.a. samarbetar med den lokala barnavårdsstiftelsen. Projektet har ett eget grossistvarumärke, och för varje kilo som säljs av det går ett värde motsvarande en portion till stiftelsen. Målet är att göra stiftelserna ekonomiskt oberoende och att bryta deras beroende av donationer.

Handla dina chiafrön här :)

 

 

Tillbaka till blogg