6 saker du bör uppmärksamma när du utfodrar din tävlingshäst

6 saker du bör uppmärksamma när du utfodrar din tävlingshäst

Tävlingssäsongen närmar sig och många hästägare ser över utfodringen i syfte att nå bästa möjliga prestationsnivå. Att få till den rätta profilen på kosthållningen är extra viktigt i Norden, där årstiderna och därmed också förutsättningarna växlar kraftigt. Du som är hästägare bör ha ett tydligt mål med utfodringen över året, som utöver växlande omständigheter även påverkas specifikt av träningens mängd och art.

”Ordet tävlingshäst är ett vitt begrepp. Därför vill jag betona hur viktigt det är att vi lär oss identifiera ansträngningsnivån hos den egna hästen. Den är inte nödvändigtvis alltid korrelerad med ”tävlingsnivån” eller själva grenen. Det är viktigt att ha koll på träningens kvalitet och intensitet. När vi planerar hästens diet bör vi ha en tydlig uppfattning om hur ansträngande nivån på träningen är och hur den relaterar till de mål och förväntningar som ställs på hästen. Att följa ansträngningsnivån och hästens utveckling är ytterst viktigt – det ger information som vi kan använda för att finjustera utfodringen och underlätta för hästens framgångar, konstaterar Edison´s Equine Nutritions hästnutritionskonsult Eira Ney.


Alla hästar, särskilt tävlingshästar, bör få en kost där näringsinnehållet och energiförbrukningen är i balans, där utfodringen sker så konsekvent som möjligt och där hästens fysiska behov och förväntningarna på dess prestationer tagits i beaktande.

  1. Det tråkiga men viktiga grovfodret utgör grunden

 Regelbunden utfodring och foder av god kvalitet är nyckelorden i en tävlingshästs vardag.

 ”Det kanske låter tråkigt men allt börjar med grovfoder av god kvalitet, utportionerat i tillräckliga mängder. En häst bör få minst (1,5 –) 2 kg grovfoder / 100 kg levande vikt per dag. Kraftfoder och fodertillskott har som uppgift att komplettera hästens utfodring så att den får i sig tillräckligt med nödvändiga näringsämnen. Med hjälp av fodertillskott kan vi även öka halten av energi och protein i fodret. En sak som är bra att hålla i minnet är att om vi inte känner till grovfodrets näringshalt, kan det bli jättesvårt att balansera utfodringen”, säger Eira.

 ”För varje tillskott som du tillför fodret bör du ha en tydlig anledning. En korrekt planerad utfodringsprofil gör det möjligt att rikta användningen av fodertillskott på ett mer optimalt sätt och exempelvis förstärka effekten av olika specialprodukter. En balanserad utfodringsplan blir också väldigt ofta billigare för ägaren. Det är fint att se att grovfodrets betydelse för har fått mer uppmärksamhet på sista tiden. Andelen grovfoder av god kvalitet i utfodringen av hästar har ökat, vilket i sin tur har möjliggjort en minskning av användningen av bland annat kraftfoder och obehandlat spannmål, som i alltför stora mängder till och med kan inverka negativt på hästens hälsa.”

 För en tävlingshäst kan vardagen ofta innebära ett fartfyllt kaos med en oregelbunden dygnsrytm. Stressorsakad aptitlöshet är mycket vanligt. Därför är det bra att hålla koll på och känna igen det vardagliga ätbeteendet hos sin egen häst och öva på att följa olika utfodringsmodeller under tävlingssäsongen och i samband med tävlingar. En tävlingshäst bör kunna konsumera grovfoder och vatten oavsett omständigheterna ända fram till tävlingsögonblicket. Detaljerat fintrimmade utfodringsplaner eller dyrbara fodertillskott gör liten nytta om hästen varken äter eller dricker.

 ”Därför bör hästen redan i förväg tränas på att till exempel äta och dricka i hästtrailern,” tipsar Eira.

  1. Om energi och energireglering

 Utfodringen har en enorm betydelse för hästens energiomsättning, prestationsförmåga och ork. Utöver hö kompletteras fodret ofta med energihaltiga fodertillskott beroende på hästens behov och prestationsnivå. Fodret och råvarorna kan delas upp i så kallade snabba och långsamma energikällor. Energin i grovfoder är av långsam karaktär (energi frigörs i tjocktarmen genom mikrobiell fermentation) om man jämför med exempelvis spannmål, där energin består av enkla kolhydrater (energin tas i huvudsak upp i blodet från tunntarmen och blir snabbare tillgänglig för hästen). Energikällorna bör väljas ut på individanpassad nivå utifrån hästens behov. För en del hästar räcker det med den energi som finns i grovfodret medan andra hästar bör få en kompletterande energikälla för att kunna prestera bra.

 

”Det är viktigt att ha koll på grovfodrets energiinnehåll. Ofta ser vi på grovfodret som en bra grund i utfodringen men glömmer bort att det har en enorm betydelse för utfodringens profil totalt sett. Om möjligt bör du optimera utfodringen i samband med varje ny höleverans, eftersom höets energiinnehåll kan variera så mycket. Om höet har låg energihalt och hästen serveras mycket helfoder och fodertillskott kan nästa höleverans höja energiinnehållet i kosthållningen till en orimligt hög nivå. Grovfodrets energiinnehåll kan också vara lägre än normalt, varvid den dagliga energitillförseln sjunker. Det kan innebära en förändring av stor betydelse för en häst i hård träning. Medvetna lösningar när det gäller utfodringen samt kunskap om kosthållningens profil är A och O under tränings- och tävlingssäsongen. Hästar är känsliga djur som kan reagera snabbt på förändringar i fodrets näringsinnehåll. Det är tråkigt när man ser hästar uppvisa ett avvikande beteende på tävlingsplatsen eller vid uppvärmningen bara för att utfodringen nyligen ändrats med höjda eller sänkta energinivåer som följd, som påverkar hästens koncentrationsförmåga”, säger Eira.

 För tävlingshästar är det inte ovanligt att planera in olika typer av utfodring för lediga dagar, dagar med lättare och tyngre ansträngning, samt för återhämtning. Då kan bl.a. utfodringens energiinnehåll regleras så att man undviker ”energipackning” under lediga dagar följt av en ”energiexplosion” under nästa träningspass. Vi kan med andra ord reglera exempelvis portioneringen av energitillskott eller kraftfoder utefter träningen så att hänsyn tas till att hästens dagliga behov av nödvändiga näringsämnen uppfylls (till exempel genom att reglera mängden mineraltillskott i fodret). En dynamisk utfodring som anpassas efter dagsbehovet räcker långt, särskilt när det gäller känsliga hästar och hästar som har lätt för att gå upp i vikt.

  1. Optimering av musklernas uthållighet 

 Om hästens kosthållning balanseras efter hur mycket och på vilket sätt den rör sig, bör den kunna upprätthålla sin normala muskelkondition. När man talar om proteiner är det bra att veta vilka proteiner som avses. För att musklernas funktion och utveckling ska vara stigande bör hästens kost innehålla tillräckligt med högklassiga proteiner som ger den alla essentiella aminosyror. Om fodret exempelvis inte innehåller tillräckligt med lysin är det troligt att hästens muskulatur inte kommer att utvecklas som förväntat.

 ”Efter en prestation bör hästen genast ges fri tillgång till grovfoder och friskt vatten. Det är också bra att servera fodertillskott som innehåller högklassiga proteiner, det vill säga en mångfald olika aminosyror, samt efter en tyngre prestation även enkla kolhydrater för påfyllning av glykogendepåerna inom en timme från prestationstillfället. Ofta kan ordinarie helfoder eller värmebehandlat spannmål fungera bra som glukoskälla. Det är viktigt att inte hästen tillåts torka ut. Se alltså till att den dricker tillräckligt med vatten och ge den nödvändiga elektrolyter. Att stöda hästens återhämtning och musklernas ämnesomsättning är utomordentligt viktigt och ofta underskattat. Om inte återhämtningen och musklernas ämnesomsättning får stöd blir det en förlust i förhållande till hästens potential som ofta fördröjer utvecklingen och träningens effekt.” 

  1. Tävlingshästar och fetter

Fetter passar utmärkt till tävlingshästar som ett komplement i kosthållningen. Att tillsätta olja ger inte bara hästen energi, det ökar också halterna av viktiga fettsyror i fodret. Oljor, oljeväxtextrakt och proteinbaserade fodertillskott har seglat upp inom den moderna utfordringsvärlden. Oljor som pressats ur oljeväxter av olika slag innehåller förhållandevis likvärdiga mängder energi men i oljornas fettsyrasammansättning finns enorma skillnader. Vid valet av olja bör du vara noggrann så att förhållandet mellan kosthållningens omegafettsyror förblir gynnsam för hästen. Oljan bör tillsättas gradvis i fodret, cirka 0,5 dl i veckan, för att hästen ska få tillräckligt med tid att vänja sig. Att ha tålamod vid tillvänjningen har inte bara med fysiologiska orsaker att göra, utan även med smakupplevelsen. Smaken hos fodret kan ta stryk om mängden tillsatt olja trappas upp för fort.

”För en häst på 500 kg ser jag 4–5 dl som en maximal daglig dos. För hästar som är känsliga för spannmålsbaserat foder kan en ökad mängd olja hjälpa till att minska användningen av socker- och stärkelsehaltiga foder som energikälla. Men det är bra att hålla i minner att energi från olja betraktas som så kallad långsam energi medan socker- och stärkelsebaserade foder ses som snabb energi. Förväntar du dig explosiva prestationer av din häst, ger kanske inte olja som energikälla samma utväxling som stärkelse. Som tur är behöver vi inte välja antingen eller, utan kan sätta ihop lösningar där fördelarna hos olika råvaror tas till vara genom att vi använder både spannmåls- och oljebaserade lösningar parallellt.”

  1. Hur får man till en jämn blodsockernivå på tävlingsdagen?

 För att blodsockerhalten ska hålla sig så jämn som möjligt under prestationen bör hästen innan prestationen endast få foder där halterna av enkla kolhydrater såsom socker och stärkelse är låga. Som ett exempel bör du undvika att ge hästen spannmål eller spannmålsbaserade kraftfoder 4–5 timmar innan prestationen. Hästen bör dock få fri tillgång på vatten och grovfoder ända fram till prestationstillfället för att undvika att den arbetar på tom mage. Grovfoder bör också finnas tillgängligt omedelbart efter prestationen.

  1. Hur kan man förebygga belastningsskador genom fodret?

Genom enkel och balanserad kost som innehåller tillräckligt med näringsämnen! Det är allmänt känt att exempelvis långvariga bristtillstånd har en negativ inverkan på hälsan och på utvecklingen av hästens stöd- och rörelseorgan. Om kosten i sig har brister när det gäller innehållet av essentiella näringsämnen, är det inte säkert att terapeutiska och regenererande produkter har någon effekt. Ytterligare en annan sak är optimeringen av utfodringens energi- och proteininnehåll. För hästen är det ytterst viktigt att få tillräckligt med energi och protein för att den ska orka koncentrera sig på prestationen och för att den ska kunna bygga upp och upprätthålla muskelkonditionen. Nedsatt koncentrationsförmåga eller överskottsenergi är vanliga orsaker till olycksfall. Även brist på vitaminer och spårämnen kan påverka hästens prestationsförmåga och uthållighet negativt. Utfodringen har betydelse!

Relaterade produkter:

 

CdG Organic Magnesium 750g, 490 kr

 

Sportpaket för hästar, 1834 kr 

Elektrolyte Up 1 kg, 269 kr

 

mash the pony

Mash the Pony 3,5 kg, 373kr

 

 

Tillbaka till blogg