VARFÖR ÄR VITAMIN E SÅ VIKTIGT FÖR HUNDAR?

VARFÖR ÄR VITAMIN E SÅ VIKTIGT FÖR HUNDAR?

VARFÖR ÄR VITAMIN E SÅ VIKTIGT FÖR HUNDAR?

CdGEär ett 100% naturligt, flytande E-vitamintillskott avsett för häst och hund.

Vitamin E eller alfatokoferol är en fettlöslig vitamin som är nödvändig för hästen/hunden. Vitamin E fungerar som en antioxidant i kroppen och skyddar cellerna och fettsyrorna från skadeverkningar av de fria radikaler som bildas i samband med ämnesomsättningen. Vitamin E är det enda fettlösliga vitaminet som har en kroppsskyddande, antioxidativ effekt.

Fria radikaler når kroppens vävnader via inandningsluften och den normala ämnesomsättningen. Uppkomsten av fria radikaler går inte att förhindra. De utgör också en del av kroppens försvar, eftersom de förstör skadliga bakterier. De blir till ett problem först om de är för många till antalet och kroppen inte i tillräckligt snabb takt hinner reparera de skador som de orsakar.

Musklerna hos hästen/hunden utvecklas när de utsätts för rätt typ av belastning. Under långvarigt och krävande arbete bildas fria radikaler i musklerna. De är kemiska föreningar som kan skada och förstöra muskelceller om de inte neutraliseras med hjälp av antioxidanter. Stigande halter av mjölksyra i musklerna kan orsaka muskeltrötthet och stelhet samt andra muskelproblem. 

Utanför grönbetessäsongen är vitamin E ett bra vitamintillskott för alla hästar

Varken hästar eller hundar kan själva producera vitamin E i kroppen. Därför måste det tillföras via fodret. Behovet av vitamin E varierar på individnivå. Det bestäms av bl a kroppsstorlek, arbetets mängd och art samt var geografiskt hästen befinner sig (variationer i jordarterna).

En hög oljehalt i fodret ökar behovet av vitamin E. Hos hästar ökar behovet alltid under vinterutfodringen. Om hästen inte får något grönbete alls, måste E-vitaminet tillsättas via fodret året om.

Hård belastning och tävlande ökar kroppens behov av vitamin E. Även avelsdjur, dräktiga och ammande djur har ett ökat E-vitaminbehov. Vitamin E rekommenderas också till åldrande hästar och hundar som ett stöd för motståndskraften. Utfodringsrekommendationerna varierar men en modern tumregel för hobbyhästar är cirka 750 – 1000 mg per dygn, medan tävlingshästar kan behöva 1000 – 3000 mg per dygn. Motsvarande behov hos hundar ligger på 150 – 750 mg per dygn.

Bristsymtom

Brist på vitamin E är ofta svår att upptäcka men förknippas med bl a försämrad motståndskraft, muskel- och prestationsproblem, nervproblem såsom försämrad balans eller koordinationsförmåga samt fortplantningssvårigheter såsom nedsatt fruktsamhet och dålig spermakvalitet. Alltför låg tillförsel av vitamin E kan även förknippas med en ökad risk för muskelskador eller -förslitningar eller skador på ögats näthinna. Andra symtom utgörs av blodbrist, trötthet och muskelsvaghet samt muskelkramper. Symtomen uppträder i huvudsak under senvintern, eftersom E-vitaminet i höet avdunstar med tiden. Därför är vitamin E halten i höet under senvintern lägre än i nyslaget hö. Under vårvintern är det med andra ord särskilt viktigt att se till att hästen får i sig tillräckligt med vitamin E.

En tillräcklig tillgång på vitamin E ger en bättre muskeltillväxt och muskelutveckling, förebygger muskelskador och leder till snabbare återhämtning efter hård belastning.

Trots att vitamin E är en fettlöslig vitamin leder överdosering sällan till några symtom. Upprepad överdosering rekommenderas dock aldrig.

CdGinnehåller naturligt alfatokoferol 200 IU/ml. En 100 %-ig naturprodukt.

CdGEär ett varumärke som tillhör Chia de GraciaTM.

 

vitamin E
CdGE 100ml, 335 kr 
Tillbaka till blogg