Hundar och mineraler

Hundar och mineraler

- Vad påverkar och på vadå?

Förutom vitaminer är också olika mineralämnen viktiga för funktionerna i hundens kropp, orken och hälsotillståndets upprätthållning. Hundens kropp kan inte tillverka mineralämnen själv och därmed måste de intas via födan. En mångsidig och naturlig föda stöder ett adekvat näringsintag och näringsämnenas effektiva utnyttjande och upptag samt minskar risken för överdoseringar.

Mineraler är ämnen som förekommer i naturen och som behövs för upprätthållet av flera av de olika grundfunktionerna i hundens kropp. Det finns åtminstone 18 mineralämnen som är essentiella för däggdjur.

Mineralämnen är nödvändiga bl.a. för upprätthållet av vätskebalansen i cellerna, musklerna, nervsystemet, benstommen och de inre organen. De är viktiga även för tillväxten och utvecklingen hos unga hundar. Till mineralämnen hör även spårämnen, som krävs i mindre mängder än mineraler, men som trots det ändå är viktiga för kroppen. Mineralämnena i födan bör finnas i rätt mängdförhållande till varandra, eftersom överdosering av vissa mineraler kan påverka upptaget eller funktionen av andra. Till exempel kalcium och fosfor är centrala benvävnadsämnen som är beroende av varandra och därför är det viktigt att hunden får i sig dessa i rätt förhållande.

Till mineralämnena räknas svavel, kalcium, magnesium, klorid, natrium och kalium. De viktigaste spårämnena är järn, zink, koppar, mangan, kobolt, jod, fluor och selen.

Nedan hittar du vilka roller och vilken betydelse olika mineral- och spårämnen har för din hund.

SPÅRÄMNEN:

Järn: järn behövs för syretransporten till muskler och celler. Järn är viktigt för upprätthållet av hemoglobinnivåerna.

Zink: zink fungerar i kroppen som del av eller som aktiverare av över 200 olika enzym. Dess viktigaste uppgifter har att göra med upprätthållet av hundens immunsystem, läkandet av huden och sår, tillväxt och förökning. Zink stöder också benstommens och ledernas välmående.

Koppar: koppar krävs för funktionen hos enzym som bidrar till energiomsättningen, nervsystemets funktioner samt syntesen och upprätthållet av benstommen och broskvävnader. Koppar är ett väsentligt ämne för upprätthållet av kollagensyntesen hos hunden. Dessutom behövs koppar bl.a. i bildningen av blodceller samt för att åstadkomma hudens och pälsens normala färg.

Selen: selen är kroppens viktiga antioxidant som bl.a. stöder kroppens återhämtning efter ansträngning. Selen påverkar även sköldkörtelhormonets produktion och den har en viktig betydelse för förökningsfunktionerna och fertiliteten.

Mangan: manganet har uppgifter som relaterar till benstommens och bindvävnadernas tillväxt samt nervsystemets funktioner. Mangan behövs i kroppens energiomsättning samt bl.a. för syntesen av kondroitinsulfat, som är viktigt för ledbrosksbildningen.

Kobolt: kobolt är viktigt för funktionen hos kroppens olika enzymer.

Jod: jod behövs bl.a. för bildningen av sköldkörtelhormon. Sköldkörteln reglerar ämnesomsättningen, energiproduktionen och vikten bland andra saker. Havsalger är särskilt rika på jod. Överdosering av jod kan vara skadligt torts att ett tillräckligt intag av ämnet är nödvändigt för kroppen.

MINERALÄMNEN:

Svavel: svavel är viktigt för kroppens immunförsvar samt musklernas och ledernas funktion. Svavel krävs för bildningen av alla nya celler. Svavel påverkar också kroppens syra-basbalans och fungerar som byggnadsämne för vitaminer. MSM är en organisk svavelförening, som kan användas i samband med andra näringsämnen för att förstärka upptaget och påverkan av näringsämnena. Svavel tar hand om cellmembranernas elasticitet och permeabilitet och främjar därmed en friare passage av både närings- och slaggämnen.

Kalcium: kalcium behövs som byggnadsämne för benstommen och tänderna. Kalcium behövs också bl.a. för blodkärlens sammandragning, blodets koagulering och nervimpulser.

Magnesium: magnesium är ett viktigt mineralämne som förekommer i benstommen, enzymer och i cellvätskan. Magnesium är central för den optimala funktionen av både nervsystemet och musklerna. Behovet växer under ansträngning. Hos hunden kan magnesiumbrist orsaka bl.a. muskelkramper.

Klorid: klorid är en av kroppens viktiga elektrolyter tillsammans med natrium och kalium. Elektrolyter behövs för att upprätthålla kroppens syra-basbalans, för att föra vidare nervimpulser och för att möjliggöra musklernas funktion.

Natrium: natrium är en av kroppens viktiga elektrolyter tillsammans med kalium och klorid. Hård ansträngning ökar natriumbehovet.

Kalium: kalium är en av kroppens viktiga elektrolyter tillsammans med natrium och klorid. Hård ansträngning ökar kaliumbehovet.

Fosfor: tillsammans med kalcium är fosfor det viktigaste byggnadsämnet för benstommen och tänderna. Fosforbrist är sällsynt. Fosfor från djurprodukter upptas lättare av hundens kropp än fosfor från växter. Ett överdrivet intag av fosfor försvagar upptaget av kalcium.

Kalcium: kalcium är kroppens vanligaste mineralämne och är viktigt bl.a. för benstommen och tänderna. Dessutom har det central betydelse bl.a. för utsöndringen av olika hormon, för blodets koagulation och muskelsammandragningen.

Tillbaka till blogg