Tiden för pälsbyte är här!

Våren innebär pälsbytestider. Snart yr det om stråna!

Hästar byter päls tvågånger om året, eftersom vinterpälsen skiljer sig från sommarpälsen. Pälsbytetstyrs i första hand av dagslängden och i andra hand av temperaturen. Oftastsker dock bytena vid ganska likartade tidpunkter på året. Pälsbytet krävermycket energi av hästen. Du kan underlätta och effektivisera pälsbytet hos dinhäst genom att ge den energi och rätt näring.